Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tổng hợpThứ 4, Ngày 24/06/2020, 13:50

QUẬN 6 TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

 

Triển khai thực hiện Quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ủy quyền cho Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm, ngày 10 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành Kế hoạch số 210/HK-UBND-YT về thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm trên địa bàn Quận 6.

Trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Ủy ban nhân dân quận 6 (hoặc Phòng Kinh tế quận 6) cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Theo đó, để việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện đúng quy định của Pháp luật về An toàn thực phẩm, Ủy ban nhân dân quận 6 chỉ đạo các ngành chức năng đẩy mạnh thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, thông tin rộng rãi, hướng dẫn, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và cơ sở thực hiện thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn Quận 6; Thực hiện niêm yết, điều chỉnh trên trang thông tin điện tử và tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 09/5/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về ủy quyền cho Ủy ban nhân dân quận thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Triển khai tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật và các văn bản pháp lý liên quan đến việc triển khai Quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 09/5/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về ủy quyền cho Ủy ban nhân dân quận thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các cán bộ quản lý an toàn thực phẩm của Ủy ban nhân dân phường và Ban quản lý các chợ thuộc quận; Ban Ngành – Đoàn thể trên địa bàn quận 6.

Tải file Kế hoạch và Quy trình cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại đây

H.A


Số lượt người xem: 23Bản in Quay lại
Xem theo ngày: