Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
QUẬN 6 TỔ CHỨC TRAO HUY HIỆU ĐẢNG CHO 43 ĐỒNG CHÍ ĐẢNG VIÊN (15/11)
  Đồng chí Trần Thế Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy trao Huy hiệu 70 năm tuổi  Đảng cho 02 đảng viên Sáng 7/11, Quận ủy Quận 6 trang trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 7 tháng 11 năm 2018. Đến dự có các đồng chí: Trần Thế Lưu -Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành uỷ; Lê Văn Tân - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 6. Đợt...
LỄ CÔNG BỐ ĐĂNG KÝ ĐỢT THI ĐUA CAO ĐIỂM VỀ CÁC GIẢI PHÁP, SÁNG KIẾN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG ĐẢNG (15/11)
KẾ HOẠCH Tổ chức lễ công bố đăng ký đợt thi đua cao điểm của khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chúc chính trị-xã hội Quận về các giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính trong Đảng (từ 11/2018 đến tháng 01/2019) (09/11)
QUẬN 6: KỊP THỜI, CHỦ ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT. (16/10)
QUẬN 6 TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA ỦY BAN KIỂM TRA QUẬN ỦY VỚI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ KỶ LUẬT ĐẢNG (19/06)
THU THẬP THÔNG TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ (25/05)
QUẬN 6 TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THU THẬP THÔNG TIN DỮ LIỆU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6 (25/05)
QUẬN 6 TUYÊN DƯƠNG 25 TẬP THỂ VÀ 40 CÁ NHÂN THỰC HIỆN TỐT VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH (21/05)
QUẬN 6 TẬP HUẤN CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG - VĂN HÓA (22/11)
  Nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy các cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên trong công tác đấu tranh phòng chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; đồng thời, bồi dưỡng kiến thức và những kỹ năng cần thiết cho công tác đấu tranh phòng chống những thông tin, quan điểm sai trái trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, ngày 21/11, Ban chỉ đạo 94 quận 6 tổ ...
GIAO BAN TRỰC TUYẾN SƠ KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 9 THÁNG ĐẦU NĂM CỦA THÀNH PHỐ (16/10)
QUẬN 6: PHÁT HUY TINH THẦN NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, QUYẾT TÂM TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP (27/07)
SƠ KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 (23/07)
QUẬN 6 KIỂM TRA TIẾN ĐỘ CÔNG TÁC THU THẬP THÔNG TIN DỮ LIỆU DÂN CƯ (18/07)
MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ LUẬT AN NINH MẠNG (15/06)
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG NĂM 2018 (04/06)
HỘI LHPN PHƯỜNG 3 : SƠ KẾT 02 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW VÀ TỌA ĐÀM THỰC HIỆN NỘI DUNG “3 TỐT” (11/05)