Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tổng hợpThứ 3, Ngày 05/05/2020, 09:10

ĐIỆN LỰC BÌNH PHÚ TRIỂN KHAI GIẢM GIÁ ĐIỆN, GIẢM TIỀN ĐIỆN CHO KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID – 19

 

Thực hiện chủ trương của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, Công ty Điện lực Bình Phú triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Giảm giá bán điện

        - Giảm 10% giá bán lẻ điện đối với khách hàng thuộc các ngành sản xuất và kinh doanh quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về điều chỉnh mức giá bán lẻ bình quân và quy định giá bán điện (Quyết định số 648/QĐ-BCT) ở các khung giá giờ cao điểm, giờ bình thường và giờ thấp điểm;

        - Giảm 10% giá bán lẻ điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4 đối với các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT;

        - Giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh xuống bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất sau khi giảm giá đối với các khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch (theo quy định tại Luật Du lịch 2017 và các văn bản pháp luật liên quan).

        - Giảm 10% giá bán buôn điện đối với bậc 1, bậc 2, bậc 3 và bậc 4 của giá sinh hoạt và giá mục đích khác đối với khách hàng bán buôn điện nông thôn; giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư; giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại-dịch vụ-sinh hoạt quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT.  

        - Giảm 10% giá bán buôn điện đối với khách hàng bán buôn điện cho các khu công nghiệp, giá bán buôn điện, cho chợ quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT.

Giá bán điện của các khách hàng được hỗ trợ để tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Công Thương được tính toán làm tròn số học đến hàng đơn vị.

Các khách hàng không được hỗ trợ do tác động của dịch COVID-19 vẫn thực hiện theo biểu giá tại Quyết định số 648/QĐ-BCT.

2. Giảm tiền điện

Mức hỗ trợ giảm tiền điện được tính trên số tiền tính theo giá điện mà đối tượng được hưởng trên cơ sở các quy định hiện hành (giá trị trước thuế) trực tiếp cho các khách hàng sử dụng điện là cơ sở phòng, chống dịch COVID-19:

        - Giảm 100% tiền điện cho các cơ sở (không phải là khách sạn) được dùng để cách ly,

khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19;

 

        - Giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh

nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19;

        - Giảm 20% tiền điện cho các khách sạn được dùng để cách ly bệnh nhân nghi nhiễm, đã

nhiễm COVID-19.

Danh sách các cơ sở phòng, chống dịch Covid-19 được giảm tiền điện do Ban Chỉ đạo

Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân

TP. HCM lập hàng tháng cung cấp.

Trường hợp khách hàng thuộc nhiều đối tượng được hưởng chính sách giảm giá điện,

giảm tiền điện thì được áp dụng đầy đủ các chương trình hỗ trợ.

          3. Thời gian hỗ trợ

Thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện trọn kỳ hóa đơn trong vòng đủ ba (03) tháng.

Thời điểm giảm giá điện, giảm tiền điện được xác định theo kỳ ghi chỉ số hàng tháng của

Công ty tại công tơ điện của khách hàng.

        - Đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt: Áp dụng cho các kỳ hoá đơn tiền điện tháng 5,

tháng 6 và tháng 7 năm 2020.

        - Đối với các khách hàng sử dụng điện ngoài sinh hoạt được giảm giá điện, giảm tiền điện sẽ được áp

dụng ngay từ kỳ hoá đơn gần nhất kể từ ngày 16/4/2020 (Phiên 12).

Sau thời hạn giảm giá điện, giảm tiền điện: Áp dụng giá bán điện cho tất cả các đối tượng

khách hàng theo quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019.

   N.H

(Nguồn Công ty ĐLBP)


Số lượt người xem: 21Bản in Quay lại
Xem theo ngày: