Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tổng hợpThứ 4, Ngày 05/02/2020, 13:50

TỔNG HỢP TIẾP THU Ý KIẾN GIẢI TRÌNH CỦA NGƯỜI DÂN VỀ CÁC DỰ ÁN DỰ KIẾN TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6

 

Căn cứ Công văn số 3554/UBND-TMNT ngày 02 tháng 12 năm 2019 về việc lấy ý kiến đối với Dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Quận 6 và Công văn số 434/UBND-TNMT ngày 30 tháng 01 năm 2020 về tổng hợp ý kiến góp ý nhân dân trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Quận 6.

Ủy ban nhân dân Quận 6 đăng tải Thông báo số 16/TB-UBND-TNMT ngày 30 tháng 01 năm 2020 của UBND quận 6 tổng hợp ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Quận 6 và Danh sách lấy ý kiến đóng góp của nhân dân cho Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Quận 6.  (Đính kèm)

H.N


Số lượt người xem: 17Bản in Quay lại
Xem theo ngày: