Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tổng hợpThứ 5, Ngày 07/11/2019, 13:50

CÂU CHUYỆN NHỎ - KHÔNG AI ĐƯỢC VÀO ĐÂY

 

KHÔNG AI ĐƯỢC VÀO ĐÂY

 

          Có ai đã từng nói, “chúng ta không thể trở thành Hồ Chí Minh, nhưng chỉ cần học ở Bác một đức tính thì sẽ sống tốt hơn nhiều”. Thật vậy, cả cuộc đời Bác sống, chiến đấu, hy sinh không mệt mỏi vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Tư tưởng, nhân cách cao đẹp của Người mãi là tấm gương sáng để mọi thế hệ noi theo về ý chí, nghị lực, lòng nhân ái, khoan dung, nhân hậu, hết mực vì con người, hết lòng phục vụ nhân dân; là tấm gương “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Đây là một trong những chuyện kể sâu sắc về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

Sáng hôm ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi bỏ phiếu bầu hội đồng nhân dân cấp huyện xã. Người bỏ phiếu tại hòm phiếu số 6, đơn vị 1, tiểu khu 1, khu phố Ba Đình, Hà Nội, đặt tại Nhà thuyền Hồ Tây. Khi Bác đến, trong Nhà thuyền đã có nhiều cử tri đang bỏ phiếu. Tổ bầu cử thấy Bác đến, ra hiệu để đồng bào tạm dừng và tạo “điều kiện” để Bác bỏ phiếu trước. Biết ý Bác nói. Ai đến trước, viết trước và bỏ phiếu trước, Bác đến sau, Bác chờ. Bác chờ cho đến hàng mình mới nhận phiếu và vào “buồng” phiếu. Hôm đó có nhà báo Ma Cường đi theo đoàn. Trong suy nghĩ của nhà báo Ma Cường thì đây là “hạnh phúc một đời người làm báo”, “cơ hội ngàn năm có một” khi được chụp Bác bỏ phiếu. Rất nhanh, nhà báo Ma Cường đưa máy lên định chụp, nhưng Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã lấy tay che phiếu lại, nói với Ma Cường:  Không ai được vào đây. Đây là phòng viết phiếu kín của cử tri. Phải đảm bảo tự do và bí mật cho công dân. Nhà báo Ma Cường buông máy nhưng vẫn thấy lòng hạnh phúc.

Theo lời kể của các đồng chí ở gần Bác, trước khi đi bầu cử Bác cũng không cho ai gợi ý cả, Bác nói: Ấy đừng có “lãnh đạo” Bác nhé. Bác không biết Đảng ủy hướng dẫn danh sách để ai, xóa ai đâu nhe.  Đưa lý lịch những người ứng cử để Bác xem. Có chú nào dự buổi ứng cử viên trình bày ý kiến với cử tri, nói lại để Bác cân nhắc, Bác tự bầu.

Qua câu chuyện kể trên, chúng ta có thể khẳng định rằng Phong cách quần chúng, phong cách dân chủ và phong cách nêu gương trong tư tưởng Hồ Chí Minh bắt nguồn từ sự thấm nhuần sâu sắc quan điểm của chủ nghĩa Mac Lenin; quần chúng là người sáng tạo ra lịch sử, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Dân chủ là phải đặt mình trong tập thể, lắng nghe ý kiến của tập thể, phát huy sức mạnh của tập thể. Nêu gương là phải làm gương trong mọi công việc từ việc nhỏ đến việc lớn, thể hiện thường xuyên về mọi mặc phải cần, kiệm, liêm chính chí công vô tư, phải nói đi đôi với làm. Vì vậy là một cán bộ, đảng viên rút ra được bài học kinh nghiệm qua câu chuyện trên để bản thân phấn đấu làm theo gương Bác và tự rèn luyện, điều chỉnh trong thời gian làm việc của mình

Đối với bản thân: Luôn rèn luyện đạo đức cách mạng, có cuộc sống lành mạnh, nói phải đi đôi với làm, dám làm, dám chịu trách nhiệm và không đùn đẩy trách nhiệm khi được cấp trên giao. Nghiên cứu và học hỏi những điều mới để bổ sung kiến thức nhằm phục vụ tốt cho công tác chuyên môn, làm việc với tinh thần quyết tâm cao, làm cho bằng được, không qua loa hình thức, làm việc thật sự hiệu quả. Luôn rèn luyện ý thức tiết kiệm chống lãng phí theo tinh thần chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Đối với người, bản thân luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết nội bộ trong đơn vị, không bè phái cục bộ chia rẽ nội bộ, giữ gìn thái độ chân thành, khiêm tốn, hòa nhã với đồng nghiệp, ứng xử linh hoạt với mọi người xung quanh nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình làm việc, luôn phát huy tính dân chủ thật sự, mở rộng dân chủ, phát huy tốt sức mạnh của tập thể, từ đó tạo ra sự đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ chung của đơn vị.

Đối với việc, luôn chấp hành tốt sự phân công của cấp trên. Thực hiện tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Luôn biết lắng nghe ý kiến góp ý của tập thể. Tăng cường giáo dục cho cán bộ, đảng viên công chức, viên chức có nhận thức đúng, đầy đủ về bản chất, nội dung của nguyên tắc tập trung dân chủ. Thực hiện tốt tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt hang ngày. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức có được nhận thức đúng đắn về yêu cầu phải giữ gìn, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đề cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, tính kỷ luật, dân chủ trong tập thể; cần có ý thức trau dồi phẩm chất chính trị, tư tưởng; nghiêm túc khắc phục những khuyết điểm trong phong cách làm việc, phong cách sống, lối sống, thói quen làm việc, thói quen sinh hoạt… để rèn luyện nhân cách người cán bộ cách mạng, thực sự xứng đáng với vai trò vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó.

Bác Hồ con người và phong cách (2008), Nxb Chính trị Quốc gia, tr. 199.

TRAN HONG

 


Số lượt người xem: 181Bản in Quay lại
Xem theo ngày: