Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tổng hợpThứ 2, Ngày 16/09/2019, 08:55

QUẬN 6- TRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 47/2019/TT-BTC NGÀY 5 THÁNG 8 NĂM 2019 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ CUNG CẤP THÔNG TIN DOANH NGHIỆP, LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP.

 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2019.

Đính kèm: Thông tư số: 47/2019/TT-BTC                                                  

   D.A


Số lượt người xem: 21Bản in Quay lại
Xem theo ngày: