Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tổng hợpThứ 5, Ngày 29/08/2019, 08:15

SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 40-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6

 

Tín dụng chính sách xã hội do Ngân hàng chính sách xã hội (NH-CSXH) thực hiện là một giải pháp sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam nói chung và tại địa bàn Quận 6 nói riêng, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và nhà nước đã đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội chưa thực sự ổn định, cơ cấu chưa hợp lý, chất lượng tín dụng chưa đồng đều. Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa thực sự vào cuộc, chưa quan tâm đúng mức tới hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Vì thế để phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội. Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị 40-CT/TW để yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”; Ngân hàng chính sách xã hội Quận 6 đã triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, nhằm thực hiện hiệu quả các hoạt động tín dụng chính sách xã hội, góp phần tích cực vào mục tiêu giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn quận trong những năm qua.

Nguồn vốn tín dụng ưu đãi của NH-CSXH Quận 6 có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện kinh doanh, phát triển sản xuất để từng bước vươn lên thoát nghèo. Tính đến ngày 30/6/2019 NHCSXH Quận 6 tổng dư nợ đạt 137.005 triệu đồng tăng 43.374 triệu đồng so với 31/12/2014, với 4.551 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đang được vay vốn. Chất lượng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn được củng cố nâng cao, nợ quá hạn được kéo giảm theo từng năm. Những kết quả nêu trên đã ghi nhận sự nổ lực của các cấp, các ngành và địa phương trên địa bàn Quận cũng như NHCSXH Quận 6 trong việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW.

Để đạt được kết quả trên, ngay sau khi có Chỉ thị 40-CT/TW, NHCSXH Quận 6 đã chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu cho UBND quận, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện. Qua đó, các cấp ủy, chính quyền địa phương đã nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí, hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm tại địa phương.

Ủy ban nhân dân quận và ủy ban nhân dân quận 14 phường đều quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho NHCSXH trong việc bổ sung nguồn vốn, bố trí địa điểm, thời gian làm việc. Tính đến nay, tổng nguồn vốn Ngân sách bổ sung cho Ban giảm nghèo bền vững quận 6 ủy thác qua Ngân hàng CSXH đạt 7.387 triệu đồng để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Điều này không chỉ cho thấy sự quan tâm, mà còn thể hiện sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và địa phương trong việc tạo điều kiện đưa tín dụng chính sách đến với người dân.

Bên cạnh đó, hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH Quận 6 đã được củng cố, kiện toàn kịp thời, với 23 thành viên, trong đó Đồng chí Lê Thị Thanh Thảo – Phó chủ tịch UBND Quận 6 là Trường ban đại diện, các thành viên còn lại là đại diện các Hội đoàn thể cấp quận, Trưởng phòng ban cấp quận và 14 chủ tịch UBND Phường đã triển khai thực hiện hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách. Ban đại diện HĐQT thường xuyên tổ chức phiên họp định kỳ theo đúng quy định. Sau mỗi phiên họp, đều có ban hành thông báo kết luận của Trưởng Ban đại diện HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ thời gian tiếp theo. Trên cơ sở đó, các thành viên Ban đại diện HĐQT phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác giám sát hoạt động của Ngân hàng và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và việc thực hiện triển khai các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách của UBND các phường. Điều này góp phần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền cấp phường đối với hoạt động tín dụng chính sách tại cơ sở. Đảm bảo thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi, cũng như chủ động tháo gỡ vướng mắc.

Ngoài ra các hội đoàn thể Phường cũng đã thực hiện tốt nội dung nhận ủy thác, thường xuyên củng cố hoạt động của Tổ TK&VV nhằm nâng cao chất lượng tín dụng chính sách tại cơ sở. Đến nay tổng dư nợ cho vay của các hội đoàn thể nhận ủy thác là 128.799 triệu đồng, chiếm 94%/tổng dư nợ, tăng 35.534 triệu đồng so với 31/12/2015.

Hoạt động của NHCSXH đã góp phần vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo tại địa phương một cách thiết thực trong đó có sự đóng góp không nhỏ từ nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH và một phần đã đẩy lùi tệ nạn tín dụng đen trên địa bàn; nhiều hộ vay vốn NHCSXH về đầu tư sản xuất, kinh doanh nay đã thoát nghèo từng bước vươn lên cải thiện cuộc sống; nhiều gia đình vay vốn cho con em học sinh sinh viên đi học nay đã ra trường có công ăn việc làm ổn định giúp đỡ gia đình.

Điển hình là hộ Hứa Thị Thuý Hồng, địa chỉ 204 chung cư 78 Kinh Dương Vương là hộ dân tái định cư và hộ có mã số cận nghèo của phường. Gia đình chị có 4 nhân khẩu, chị Hồng thì bị bệnh tim, một em đang học lớp 11 và một em đang học đại học y khoa, chồng chị ai mướn gì làm nấy đời sống rất bấp bên, hai con có nguy cơ bỏ học.Thông qua tổ TK-VV gia đình chị tiếp cận từ nguồn vốn hộ nghèo để mua xe đi thu gom rác dân lập và con chị vay nguồn HSSV để tiếp tục đi học từ nguồn vốn Ngân hàng CSXH. Đến nay gia đình chị Hồng đã thoát nghèo, hai con chị đều thành đạt, một em là Bác sĩ bệnh viện Nhi đồng 1, một em là kỹ sư điện.

Hộ chị Lâm Hồng Thuý, địa chỉ 36/5 Kinh Dương Vương là hộ nghèo giai đoạn 2015 - 2020 Chị bán quần áo may sẵn lưu động tại chợ, chồng là thợ sửa xe gắn máy, hai con đang đi học. Sau khi chị mỗ U buồng trứng gia đình chị đã khó khăn nay còn khó khăn hơn không còn vốn để buôn bán, thông qua tổ tiết kiệm gia đình chị đã được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng CSXH để đầu tư vào việc buôn bán quần áo may sẵn tại nhà và chị mua thêm 1 máy may công nghiệp để sửa quần áo, lãnh thêm hàng gia công để phát triển thêm kinh tế gia đình. Hiện gia đình chị thoát nghèo, có điều kiện chăm lo cho con cái học hành đến nơi đến chốn. 

Hộ chị Lê Thị Thu Thảo là một Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn của Ngân hàng chính sách xã hội Quận 6, địa chỉ C11A Cư xá Phú Lâm B, Phường 13, Quận 6; từ một hộ điều kiện kinh tế khó khăn, song nhờ phát huy tốt nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển mô hình may gia công balo học sinh. Sau một năm thực hiện,  gia đình chị Thảo đã trả hết vốn vay và có cuộc sống ổn định, khi thấy việc làm hiệu quả, chị Thảo mạnh dạn tham mưu cùng hội phụ nữ phường thành lập tổ thu hút lao động, tư vấn, dạy nghề và giới thiêụ nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn khu phố và chị em nhàn rỗi không có việc làm, vận động chị em học nghề và mua máy may công nghiệp lãnh hàng về nhà may để giúp các chị em ổn định cuộc sống. Đến nay, hộ chị Hồng, chị Thuý, chị Thảo là một trong rất nhiều hộ điển hình về việc phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách phát triển sản xuất, kinh doanh, từ  nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng CSXH.

Trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Trung ương, nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng CSXH có ý nghĩa hết sức quan trọng để giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện phát triển sản xuất và ổn định cuộc sống, đã phát huy hiệu quả nguồn lực từ các cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác tín dụng chính sách đến thời điểm hiện nay là một điểm sáng trong hoạt động của ngành Ngân hàng đã được Đảng và Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao trong những năm qua. Đồng thời, các cấp ủy đảng và chính quyền các cấp nhận thức sâu sắc về tín dụng chính sách, xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị, tập trung triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, cùng NHCSXH hỗ trợ nguồn vốn vay cho hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn; từ đó góp phần thực hiện hoàn thành chương trình giảm nghèo bền vững của quận nhà trong thời gian qua và thực hiện hiệu quả các hoạt động tín dụng chính sách xã hội, góp phần tích cực vào mục tiêu phát triển và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

                                                                                                          D.A


Số lượt người xem: 20Bản in Quay lại
Xem theo ngày: