Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tổng hợpThứ 2, Ngày 26/08/2019, 09:30

ĐỐI TƯỢNG VÀ MỨC THU QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI THÀNH PHỐ NĂM 2019

 

Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 24/7/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về quản lý thu- nộp, sử dụng, quyết toán quỹ phòng, chống thiên tai thành phố và Kế hoạch số 3082/KH-UBND ngày 29/7/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về thu- nộp, Quỹ phòng, chống thiên tai thành phố áp dụng cho đối tượng là các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập và công dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2019.

Theo đó, Ủy ban nhân dân Quận 6 ban hành Kế hoạch 336/KH-UBND-PCTT ngày 23/8/2018 về việc thu- nộp, Quỹ phòng, chống thiên tai thành phố áp dụng cho đối tượng là các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập và công dân trên địa bàn Quận 6 năm 2019.

Đính kèm: Kế hoạch 336/KH-UBND-PCTT                                                         

 D.A


Số lượt người xem: 94Bản in Quay lại
Xem theo ngày: