Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tổng hợpThứ 5, Ngày 11/07/2019, 08:40

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LUẬT GIA QUẬN 6 NHIỆM KỲ 2018 – 2023

 

Trong 02 ngày 04 và 05/7, Hội Luật gia Quận 6 đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tham dự có các đồng chí Phạm Thị Hồng Hương - Phó Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM, Lê Văn Tân - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận. 

Nhiệm kỳ qua, Hội Luật gia Quận đã quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt hội viên nghiêm túc thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, thành phố về các nội dung công tác của Hội Luật gia; chú trọng triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện 05 tiêu chí đạo đức luật gia; tập trung  xây dựng, củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng tổ chức Hội; phát huy trí tuệ và kinh nghiệm nghề nghiệp của hội viên trong việc tham gia các hoạt động xây dựng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật; coi trọng công tác trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho nhân dân, đặc biệt là tư vấn miễn phí cho người nghèo và các đối tượng chính sách; tích cực tham gia vào công tác hòa giải ở cơ sở, giám sát đối với việc thi hành pháp luật, xây dựng chính sách, pháp luật; gắn hoạt động công tác hội với hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Quận. Trong 05 năm, Hội đã phối hợp tổ chức 1.802 lớp triển khai 208 lượt văn bản luật cho 204.500 lượt hội viên, cán bộ, công chức quận, phường và lực lượng nòng cốt khu phố, tổ dân phố và nhân dân; phát triển mới 160 hội viên, đạt 114,29% so với chỉ tiêu Nghị quyết, có trên 80% hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên; tổ chức 118 cuộc tư vấn pháp luật - trợ giúp pháp lý lưu động, tư vấn pháp luật miễn phí cho 4.995 trường hợp; tham gia hòa giải 1.535 trường hợp với tỷ lệ thành công đạt 92,9%; phối hợp tổ chức 199 cuộc giám sát trên nhiều lĩnh vực được nhân dân quan tâm; tổ chức góp ý 77 văn bản luật dự thảo; tham gia Tổ vận động nhân dân thực hiện các dự án trên địa bàn Quận;…

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Tân ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội Luật gia Quận 6 đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới Hội cần tiếp tục tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt Thông báo số 50-TB/TW ngày 17 tháng 7 năm 2018 kết luận của Ban Bí thư về sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 19-KL/TW ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Ban Bí thư khóa XI về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18 tháng 8 năm 2000 của Bộ Chính trị khóa VIII “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam” và Quyết định số 3996/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về quy định Hội Luật gia tham gia giám sát việc thi hành pháp luật, hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật, giải quyết khiếu nại, giải quyết tranh chấp pháp lý ngoài cơ chế nhà nước; tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Quận, nhất là góp phần trong việc thực hiện các Chương trình trọng điểm của Đảng bộ Quận về chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng môi trường sống và về giảm nghèo bền vững; nâng cao hơn nữa chất lượng thực hiện công tác chuyên môn; thực hiện tốt công tác xây dựng, quản lý tổ chức hội, hội viên, công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị; phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình, công trình như mô hình Câu lạc bộ tuyên truyền phổ biến luật bằng hình thức “Sân khấu hóa”, mô hình “Diễn đàn tri thức trẻ”, mô hình “Trung tâm pháp luật cộng đồng”, công trình “Xóa nghèo thông tin pháp luật cho các hộ cận nghèo”;…

Đại hội đã bầu 09 đồng chí vào Ban Chấp hành lần thứ VIII nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đồng chí Lê Tấn Hoàng đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Luật gia Quận 6 nhiệm kỳ 2018 - 2023. (ảnh)

Dịp này, Quận 6 có 04 cá nhân nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Hội Luật gia Việt Nam”; 10 tập thể, 12 cá nhân nhận Giấy khen của Ủy ban nhân dân Quận 6.

Lan Phương


Số lượt người xem: 18Bản in Quay lại
Xem theo ngày: