Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tổng hợpThứ 3, Ngày 04/06/2019, 14:20

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6 NĂM 2019

 

Nhằm phấn đấu tăng nhanh tỷ lệ doanh nghiệp trong cơ cấu các loại hình kinh tế tại địa phương, trong đó nâng dần lên chất lượng của doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ hiện nay; tích cực vận động, chuyển đổi các hộ kinh doanh cá thể có đủ điều kiện tự tin chuyển đổi hoạt động sản xuất, kinh doanh sang các loại hình doanh nghiệp tạo cơ hội phát triển thuận lợi lâu dài, phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế hiện nay; tạo niềm tin vững mạnh trong doanh nghiệp, luôn đồng hành, chú trọng giải quyết các khó khăn, tháo gỡ các vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi; hỗ trợ cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể tiếp cận về tín dụng, về khoa học công nghệ nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất và đẩy mạnh công tác trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực. Ủy ban nhân dân quận 6 triển khai kế hoạch thực hiện hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn quận 6 năm 2019, với những nội dung cụ thể sau:

Tập trung vận động các đối tượng là hộ kinh doanh có sử dụng từ 10 lao động trở lên (đối tượng bắt buộc phải chuyển đổi mô hình doanh nghiệp theo quy định); hộ kinh doanh có mức thuế khoản từ 100 triệu đồng/năm, các hộ có sử dụng hóa đơn mua bán hàng hóa (đối tượng tập trung vận động chuyển đổi mô hình doanh nghiệp); hộ kinh doanh ngành nghề có điều kiện hoặc có nhu cầu chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp thuộc nhóm nhà thuốc tân dược, dịch vụ nhà có phòng cho khách du lịch thuê để ở, sản xuất thực phẩm, dịch vụ ăn uống, dịch vụ cho thuê xe, khí hóa lỏng, dịch vụ karaok,… là những ngành cần tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, chuyển đổi mô hình kinh doanh; các hộ kinh doanh đang hoạt động thuộc các ngành nghề có chính sách hỗ trợ phát triển của Thành phố. Phổ biến, tuyên truyền về những thuận lợi, tiềm năng phát triển khi chuyển sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp đến các hộ kinh doanh trên địa bàn quận; quán triệt và triển khai kế hoạch đến các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của quận về nội dung của kế hoạch để triển khai thực hiện, góp phần hoàn thiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thành phố phân công; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ bằng nhiều hình thức khác nhau; tổ chức hội thi tim hiểu về Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật thuế và các quy định pháp luật có liên quan đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn; hướng dẫn các chính sách về thuế đến các loại hình doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể tham gia vào quá trình chuyển đổi mô hình hoạt động; tích cực hướng dẫn các hộ kinh doanh đã chuyển đổi thành công doanh nghiệp việc kê khai thuế để được miễn giảm thuế, báo cáo thuế theo quy định tại Luật doanh nghiệp nhỏ và vừa; không gây ảnh hưởng đến quá trình chuyển đổi hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh khi chuyển đổi mô hình doanh nghiệp; thực hiện nắm chắc tâm tư, thuận lợi, khó khăn và tình hình hoạt động của hộ kinh doanh cá thể và hộ dân đủ điều kiện thành lập chuyển đổi doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp khởi nghiệp; tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức trực quan sinh động nhằm mục đích chuyển hóa nhận thức về đầu tư trong kinh doanh, hiệu quả cạnh tranh, giúp cho hộ kinh doanh cá thể nỗ lực vượt khó khăn để phát triển doanh nghiệp bền vững.

Thời gian thực hiện xuyên suốt trong năm 2019.

ĐINH TOẢN


Số lượt người xem: 30Bản in Quay lại
Xem theo ngày: