Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn hóa - Xã hộiThứ 5, Ngày 05/09/2019, 08:05

KẾT QUẢ KHẢO SÁT, RÀ SOÁT LẬP DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2019 – 2020.

 

Ngày 27/8/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến về kết quả khảo sát, rà soát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố giai đoạn 2019-2020.

Đính kèm: Công văn: 3537/UBND-VX.                                                      

D.A


Số lượt người xem: 52Bản in Quay lại
Xem theo ngày: