Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đại hội đại biểu Đảng bộ Thứ 4, Ngày 03/06/2020, 15:30

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ QUẬN 6 LẦN THỨ IX NHIỆM KỲ 2020 -2025

 

            Sáng ngày 29/5/2020, Đảng bộ Quân sự quận tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự có ông Nguyễn Thanh Phong – UVTV, Đảng uỷ Quân sự thành phố, Chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh; ông Lê Văn Tân – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; cùng các đồng chí Tổ công tác chỉ đạo đại hội của Quận ủy và 26 đảng viên trong toàn Đảng bộ Quân sự quận.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng uỷ Quân sự quận đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; bám sát nhiệm vụ chính trị, đề ra nhiều chủ trương, biện pháp phù hợp. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng bộ đội; công tác huấn luyện, hội thi, hội thao và diễn tập hàng năm đạt kết quả tốt; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng cảnh quan môi trường “xanh – sạch – đẹp”; công tác bảo đảm hậu cần, chăm lo đời sống bộ đội ngày càng tiến bộ. Phối hợp tốt với các ban ngành, đoàn thể , các tổ chức chính trị xã hội, cơ quan chuyên môn trong việc tham mưu Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ luôn đạt chỉ tiêu cấp trên giao. Bên cạnh đó, phối hợp thực hiện tốt chính sách quân đội và hậu phương quân đội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn. Thực hiện tốt Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và mô hình “Đảng viên dìu dắt quần chúng, cấp dưới”. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ từng bước được nâng lên, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên được phát huy. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị nghiêm túc, trọng tâm là việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị về đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tinh thần trách nhiệm trong công tác có chuyển biến ngày càng tốt hơn. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước được nâng cao, công tác vận động nhân dân được tăng cường, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội luôn được củng cố, kiện toàn, hoạt động có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự nhiệm kỳ qua.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Thanh Phong – UVTV, Đảng uỷ Quân sự thành phố, Chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong thời gian qua của Đảng bộ Quân sự Quận 6. Đồng thời, đề nghị Đảng bộ Quân sự quận tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, quán triệt nghị quyết, chỉ thị cấp trên cụ thể hóa thành chủ trương, biện pháp lãnh đạo đúng đắn sáng tạo phù hợp tình hình thực tiễn tại đơn vị; lãnh đạo thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm huy động sức mạnh của tập thể; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới; tập trung khắc phục dứt điểm những hạn chế, khuyết điểm, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất cao trong đơn vị. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo hậu cần, tài chính, kỹ thuật, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, góp phần nâng cao đời sống cán bộ và chiến sỹ. Đại hội cần phát huy dân chủ, cân nhắc lựa chọn, giới thiệu những đồng chí tiêu biểu, đủ phẩm chất và năng lực lãnh đạo để bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự quận và chọn những đồng chí bầu vào Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ quận là những đồng chí có đủ khả năng tham gia đóng góp vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ quận.

Cũng tại buổi lễ, ông Lê Văn Tân – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đề nghị Đảng bộ Quân sự quận cần nắm bắt tình hình, ổn định tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái trong nội bộ Đảng; phê phán các quan điểm sai trái, âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch; bồi dưỡng tình cảm cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ để xây dựng đội ngũ kế thừa xứng đáng trong giai đoạn hiện nay.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự quận nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 đồng chí; bầu 07 đại biểu, trong đó 06 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

ĐINH TOẢN

 


Số lượt người xem: 15Bản in Quay lại
Xem theo ngày: