Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đại hội đại biểu Đảng bộ Thứ 5, Ngày 14/05/2020, 16:20

05 HOẠT ĐỘNG, CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐƯỢC QUẬN 6 CHỌN ĐĂNG KÝ THI ĐUA 200 NGÀY CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2020 – 2025

 

Chào mừng Đại hội Đảng bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 6 lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy ban nhân dân quận 6 phát động phong trào thi đua 200 ngày với 05 hoạt động, công trình, dự án, gồm:

- Hoạt động thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU về thực hiện cuộc vận động “Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước”: hoàn thành các chỉ tiêu tỷ lệ phường đạt “Sạch, không xả rác ra kênh rạch”, yêu cầu mỗi phường có mô hình “Phường, xã sạch và xanh, thân thiện”.

          - Hoạt động thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố: giảm tỷ lệ vi phạm xây dựng không phép, sai phép so với 6 tháng đầu năm 2019; yêu cầu triển khai, hướng dẫn xây dựng nhà cho công nhân và người lao động thuê theo mô hình mới do Sở Xây dựng hướng dẫn, cấp phép xây nhà cho hộ dân có nhu cầu và đúng quy định của pháp luật.

          - Triển khai Đề án Đô thị thông tinh tại quận.

          - Triển khai quyết liệt các hoạt động chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”: tổ chức các hoạt động đối thoại văn hóa và các hoạt động văn hóa thường niên năm 2020.

          - Hoàn thành đúng tiến độ 02 công trình nâng cấp cụm hẻm Phường 8 và nâng cấp cụm hẻm Phường 10.

Thời gian phát động phong trào thi đua được chia làm 03 đợt, bắt đầu từ ngày 07/3/2020 và kết thúc vào ngày 23/9/2020.

N.H


Số lượt người xem: 27Bản in Quay lại
Xem theo ngày: