Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đại hội đại biểu Đảng bộ Thứ 4, Ngày 13/05/2020, 08:20

VỪA ĐẢM BẢO TIẾN ĐỘ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ VỪA THỰC HIỆN NGHIÊM CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH TẠI QUẬN 6

 

           Đó là chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy quận 6 tại Công văn số 1396-CV/QU ngày về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trong tình hình mới và đảm bảo tiến độ đại hội đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, Quận ủy yêu cầu:

          Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện kiên định các nguyên tắc phòng, chống dịch; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chính quyền cùng cấp trong việc thực hiện  05 Bộ tiêu chí đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus Corona; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội quận lập kế hoạch rà soát, hỗ  trợ người lao động tự do khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh; giám sát việc thực hiện hỗ trợ các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội theo gói hỗ trợ của Chính phủ và thành phố; xây dựng và tổ chức phương án làm việc tại cơ quan, đơn vị phù hợp, bảo đảm an toàn cho cán bộ, nhân viên; tiếp tục thực hiện nghiêm giải pháp phòng chống dịch.

          Các cơ sở Đảng căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức đại hội đảng bộ địa phương theo đúng tiến độ quy định tại Kế hoạch 210-KH/QU. Đặc biệt lưu ý việc tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở phải tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch như địa điểm tổ chức đại hội và cơ sở vật chất phục vụ đại hội phải bảo đảm giữ khoảng cách theo quy định; đại biểu tham dự phải thực hiện khai báo y yế, kiểm tra y yế, thực hiện quy định sát khuẩn và đeo  khẩu trang; Ban Tổ chức đại hội bố trí gữ khoảng cách hợp lý, quy định và hướng dẫn việc ăn uống đảm bảo an toàn, thực hiện sát khuẩn các phương tiện, dụng cụ phục vụ đại hội; hạn chế tối đa khách mời; tiết giảm những hoạt động văn nghệ và chào mừng đại hội; bảo đảm đại hội diễn ra an toàn, tiết kiệm nhưng mang tính chất trang trọng và đạt hiệu quả cao./.

H.A


Số lượt người xem: 13Bản in Quay lại
Xem theo ngày: