Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đại hội đại biểu Đảng bộ Thứ 4, Ngày 13/05/2020, 08:15

QUẬN 6 KHẨN TRƯƠNG CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2020 – 2022

 

Để chuẩn bị và tổ chức Đại hội đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025, ngày 07 tháng 5 năm 2020, Quận ủy Quận 6 ban hành Công văn số 1363-CV/QU  đề nghị thành viên của các Tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và Bí thư các cơ sở Đảng tập trung thực hiện:

          Thứ nhất, các cơ sở Đảng khẩn trương thực hiện các công việc chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp theo đúng tinh thần chỉ đạo của trung ương, thành phố và quận, trong đó lưu ý đối với đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở hoàn thành chậm nhất ngày 31 tháng 5 năm 2025, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch Covid – 19; tổ chức thực hiện tốt công tác thảo luận, góp ý và tổng hợp các ý kiến góp ý đối với văn kiện đại hội Đảng các cấp; chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ các nội dung có liên quan đến công tác đại hội, chú ý việc xây dựng Chương trình hành động của cấp ủy trong nhiệm kỳ mới, là những giải pháp, biện pháp chủ yếu có tính khả thi cao để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của Nghị quyết Đại hội, tổ chức thảo luận chương trình hành động đồng thời với thảo luận báo cáo chính trị và dự thảo nghị quyết, giao cấp ủy khóa mới tiếp thu ý kiến đại hội, hoàn thiện và ban hành để triển khai tổ chức thực hiện.

          Thứ hai, các tổ công tác và tổ trưởng của các tổ công tác chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội ở các đảng bộ, chi bộ cơ sở được phân công phụ trách; thường xuyên báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy về tình hình và tiến độ thực hiện của các đơn vị.

H.N


Số lượt người xem: 31Bản in Quay lại
Xem theo ngày: