Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Chính quyềnThứ 5, Ngày 07/11/2019, 14:20

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6

 

Sáng 01/11/2019, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Quận 6 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn quận tại Hội trường Ủy ban nhân dân quận 6. Tham dự có ông Võ Thanh Sang – Phó cục trưởng Cục Thống kê Thành phố, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Thành phố; ông Đinh Thanh Sơn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 6; ông Trần Anh Vũ – Chi cục trưởng Chi cục Thống kê quận, Phó trưởng BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở quận 6; cùng đại diện lãnh đạo, thành viên Tổ giám sát, Ban Chỉ đạo quận và Ban Chỉ đạo 14 phường trên địa bàn quận.

Tại hội nghị, ông Trần Anh Vũ – Chi cục trưởng Chi cục Thống kê quận báo cáo kết quả công tác TĐT dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn quận. Theo đó, năm 2019 công tác Tổng điều tra được Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng 100% thiết bị điện tử di động trong thu thập thông tin tại các địa bàn điều tra và sử dụng phiếu trực tuyến để các hộ dân cư tự cung cấp thông tin thông qua sử dụng internet. Thời gian thu thập thông tin rút ngắn và thuận tiện hơn trong thao tác ghi nhận thông tin so với phiếu giấy truyền thống. Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Chỉ đạo thành phố và Thường trực UBND quận 6, sự phối hợp chặt chẽ của các thành viên BCĐ quận và phường trong công tác tổ chức tuyên truyền, giám sát, hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ điều tra viên tiếp cận hộ dân trong điều tra ghi phiếu. Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở đến thời điểm 1/4/2019 trên địa bàn quận 6 đã hoàn thành 666/666 địa bàn với tổng số hộ dân cư là 65.318 hộ tăng 8.625 hộ so với năm 2009, chiếm khoảng 2,5% tổng số hộ dân Thành phố Hồ Chí Minh (2.558.914 hộ); tổng số nhân khẩu thực tế thường trú là 232.086 người, so với năm 2009 nhân khẩu giảm 6,92%. Trong đó, cơ cấu dân số nữ chiếm 52,96% tăng hơn so với năm 2009 là 52,57%;  phường có quy mô dân số lớn nhất là phường 12 có 7.636 hộ và 24.902 nhân khẩu chiếm 10,73% của cả quận; phường có quy mô dân số nhỏ nhất là phường 2 chiếm 3,76% số hộ và 3,21% số nhân khẩu của cả quận. Số nhân khẩu dân tộc Kinh là 173.111 người chiếm 74,59%, người dân tộc thiểu số là 58.996 người chiếm 25,4% và người nước ngoài là 27 người chiếm 0,01% dân số; phường có nhiều người dân tộc Hoa là phường 8 chiếm 3,04% số nhân khẩu của cả quận, phường 6 là 3,03% số nhân khẩu, phường 1 là 2,28% và phường 4 với 2,07% số nhân khẩu của cả quận.

Cũng trong hội nghị, lãnh đạo và đại biểu được nghe báo cáo tham luận về: “Công tác tổ chức, triển khai thực hiện TĐTDS hoàn thành công tác phỏng vấn ghi phiếu tại hộ trước kế hoạch, tiến độ quy định của Ban Chỉ đạo Trung ương” của BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở phường 1; “Việc tham mưu các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa phường” của BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở phường 9; “Việc triển khai các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn phường” của BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở phường 13.

Dịp này, Ủy ban nhân dân Thành phố tặng bằng khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân có thành tích trong công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Cục trưởng Cục Thống kê Thành phố tặng giấy khen cho 03 tập thể và 20 cá nhân có thành tích trong công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; UBND quận 6 khen thưởng cho 10 tập thể và 40 cá nhân có thành tích tốt trong công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn quận 6.

ĐINH TOẢN

(Hình A. Sang)


Số lượt người xem: 24Bản in Quay lại
Xem theo ngày: