Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Chính quyềnThứ 4, Ngày 09/10/2019, 11:00

QUẬN 6 CHÍNH THỨC BAN HÀNH ÁP DỤNG TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015

 

                   Để duy trì, mở rộng và cải tiến việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia tại Ủy Ban nhân dân quận và 14 phường . Ngày 3 tháng 10 năm 2019, Ủy Ban nhân dân Quận 6 chính thức ban hành Quyết định số 4933/QĐ-UBND về áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đã được xây dựng theo mô hình khung của Bộ Khoa học và Công nghệ vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước tại Ủy Ban nhân dân quận 6. Quyết định số 4933/QĐ-UBND thay thế quyết định số 5399/QĐ-UBND ngày 7 tháng 9 năm 2018 của Ủy Ban nhân dân quận 6.

Đính kèm: Danh mục tài liệu                                                                                      D.A


Số lượt người xem: 46Bản in Quay lại

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    Xem theo ngày: