Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Chính quyềnThứ 3, Ngày 16/04/2019, 08:45

QUẬN 6 VẬN HÀNH DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 TRONG GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC CÁC LĨNH VỰC KINH TẾ, LAO ĐỘNG VÀ ĐÔ THỊ.

 

 

Quận 6 vận hành dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong giải quyết các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực Kinh tế, Lao động và Đô thị.

Đính kèm Thông báo 175/TB-UBND ngày 9/4/2019 (tại đây)                                   

   D.A

 


Số lượt người xem: 51Bản in Quay lại
Xem theo ngày: