Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Đảng - Đoàn thểThứ 3, Ngày 24/11/2020, 09:35

TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC ĐẢNG CHO BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ VÀ CHI ỦY VIÊN CỦA CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC CƠ SỞ ĐẢNG NĂM 2020.

 

Vừa qua, Ban Thường vụ Quận ủy đã tổ chức 03 lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho bí thư, phó bí thư và chi ủy viên của các chi bộ trực thuộc cơ sở đảng năm 2020 với 3 chuyên đề về Tổ chức cơ sở đảng và nhiệm vụ chi ủy, bí thư chi bộ; Công tác tư tưởng, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và công tác dân vận của chi bộ; Công tác tổ chức của chi bộ và công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật đảng của chi bộ.

 Việc tổ chức bồi dưỡng công tác Đảng nhằm giúp các đồng chí bí thư, phó bí thư và chi ủy viên của các chi bộ trực thuộc cơ sở Đảng nắm vững về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng; phương thức lãnh đạo, công tác xây dựng Đảng của chi bộ; một số vấn đề cơ bản, cấp thiết trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Qua đó, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và phương pháp tiến hành công tác tư tưởng, công tác tổ chức, công tác dân vận và công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật đảng của chi bộ trong giai đoạn hiện nay, góp phần vận dụng có hiệu quả vào hoạt động thực tiễn của chi bộ, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới.

Thu Quỳnh


Số lượt người xem: 24Bản in Quay lại

    TIN MỚI HƠN

    Xem theo ngày: