Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Đảng - Đoàn thểThứ 5, Ngày 06/06/2019, 09:15

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 29/2018/NQ-HĐND NGÀY 7/12/2018 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

 

Ngày 2/5/2019 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn số 1612/UBND-VX về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 29/2018/NQ-HĐND của  Hội đồng nhân dân thành phố . Theo đó, Ủy ban nhân dân Quận 6 ban hành Công văn số 1383/UBND-NV về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 29/2018/NQ-HĐND của  Hội đồng nhân dân theo Công văn chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Ủy ban nhân dân Quận 6 chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quận khẩn trương nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị quyết số 29/2018/NQ-HĐND ngày 7/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành quy định về mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.    

Đính kèm: NQ 29/2018/NQ-HĐND                                                                                                D.A

                                                     

 

 


Số lượt người xem: 41Bản in Quay lại
Xem theo ngày: