Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Đảng - Đoàn thểThứ 6, Ngày 05/04/2019, 13:45

HỘI NGHỊ LẦN THỨ 18 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN 6 - KHÓA XI

 

Tại Quận ủy Quận 6, Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 6 - khóa XI thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019 của Đảng bộ Quận được tổ chức vào ngày 03/4/2019. Đồng chí Lê Văn Tân - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận đã chủ trì Hội nghị. (ảnh)

Trong quý I năm 2019, Quận 6 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2019 trên tất cả các lĩnh vực. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện 3 tháng đạt 21,3% kế hoạch, tăng 8,03% so với cùng kỳ. Doanh thu thương mại - dịch vụ ước thực hiện 3 tháng đạt 25,7% kế hoạch, tăng 22,65% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 3 tháng đạt 26,17% kế hoạch, tăng 11,47% so cùng kỳ (thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh lũy kế ước thực hiện 3 tháng được đạt 27,82% kế hoạch, tăng 11,49% so cùng kỳ). Chú trọng triển khai các giải pháp hiệu quả để thực hiện 03 Chương trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI về phát triển kinh tế, chỉnh trang đô thị và giảm nghèo bền vững; rà soát những nội dung còn khó khăn, vướng mắc để kiến nghị có sự hỗ trợ, hướng dẫn của các sở, ngành thành phố có liên quan. Nghị quyết số 07 của Quận ủy về lãnh đạo thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” được tập trung triển khai thực hiện với nhiều mô hình, hoạt động tốt, tạo chuyển biến bước đầu trong nhận thức của người dân. Quận cũng đã thực hiện tốt công tác chăm lo Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 với tổng kinh phí chăm lo là 43,061 tỷ đồng (tăng 0,14% so với cùng kỳ). Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, ổn định; tỷ lệ khám phá án đạt yêu cầu đề ra (đạt tỷ lệ 81,58%), tình hình tai nạn giao thông được kiềm chế, giảm về số vụ, số người chết so với cùng kỳ. Công tác tổ chức học tập, quán triệt, thảo luận Nghị quyết được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ thời gian quy định. Công tác tuyên truyền thông qua việc ứng dụng các trang mạng xã hội đảm bảo tính kịp thời, nhanh nhạy, hiệu quả và luôn có sự cải tiến để đáp ứng nhu cầu thông tin cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Công tác cải cách hành chính, thi đua khen thưởng, nhất là việc thực hiện chủ đề năm 2019 “Năm cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội”, đánh giá và nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả tốt. Công tác nắm tình hình Nhân dân được thực hiện tốt, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quận.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Văn Tân - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận đề nghị trọng tâm công việc trong quý II năm 2019 là tập trung thực hiện các nội dung theo Kết luận số 421-KL/TU ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về một số nội dung trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; đẩy nhanh tiến độ thực hiện 03 Chương trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI; tiếp tục tuyên truyền thực hiện hiệu quả hơn nữa đối với Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”; lãnh đạo đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và quận nhiệm kỳ 2020 - 2025; đẩy mạnh thực hiện Năm cải cách hành chính 2019 và đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước;…

Lan Phương


Số lượt người xem: 109Bản in Quay lại
Xem theo ngày: