Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Đảng - Đoàn thểThứ 2, Ngày 16/04/2018, 17:45

QUẬN 6 NÂNG CAO PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, NĂNG LỰC, TRÁCH NHIỆM PHỤC VỤ NHÂN DÂN CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

Sáng 11/4, Quận ủy Quận 6 tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quy định số 590-QĐ/QU ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Ban Thường vụ Quận uỷ về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho hơn 270 đồng chí cán bộ chủ chốt quận, phường.

Thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy ban hành quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Ban Thường vụ Quận ủy xây dựng và triển khai thực hiện Quy định số 590-QĐ/QU phổ biến đến các Chi bộ.

Quy định gồm 5 Chương, 19 Điều, nêu rõ thông tin phản ánh được xác định là có cơ sở theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước để xem xét, xử lý từ 04 nguồn ý kiến của cử tri, hoạt động giám sát của cơ quan dân cử (Hội đồng nhân dân quận, phường), thông tin phản ánh, khiếu nại của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thông qua các đoàn thể chính trị - xã hội, hoạt động giám sát của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, phường và phản ánh của báo chí. Đồng thời, nêu rõ nguyên tắc thực hiện, giao trách nhiệm cụ thể đầu mối để tổng hợp, báo cáo đề xuất xử lý các nguồn tin của từng kênh.

Điểm mới trong Quy định này là tuỳ theo tính chất, nội dung vụ việc, Ban Thường vụ Quận ủy sẽ chỉ đạo công khai kết quả xem xét, xử lý với hình thức phù hợp là đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định hoặc gửi văn bản thông báo cho các tổ chức, cá nhân có liên quan. Trường hợp vụ việc liên quan đến lĩnh vực an ninh - quốc phòng, có tính chất quan trọng,… sẽ được chỉ đạo công khai kết quả xem xét, xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Tân, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận đề nghị các đồng chí cán bộ chủ chốt quận, phường tập trung nghiên cứu Quy định số 590-QĐ/QU, thảo luận và đặt vấn đề để được giải đáp tại hội nghị. Từ đó, các đảng bộ, chi bộ xây dựng quy định về quy trình giải quyết tại cơ sở và tổ chức quán triệt đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; chấp hành nghiêm chế độ báo cáo theo quy định. (ảnh)

Theo đó, nhằm triển khai thực hiện Quy định số 590-QĐ/QU đạt hiệu quả, góp phần phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá, Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác, quy chế làm việc, phê duyệt chương trình công tác năm 2018 và phân công cụ thể nhiệm vụ thành viên Tổ công tác.

Anh Hoàng

 


Số lượt người xem: 158Bản in Quay lại
Xem theo ngày: