Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Đảng - Đoàn thểThứ 2, Ngày 16/04/2018, 17:35

QUẬN 6 TẬP TRUNG THỰC HIỆN 03 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ 11, NHIỆM KỲ 2015 – 2020

 

Sáng 12/4, Quận ủy Quận 6 tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Quận lần thứ 13 nhiệm kỳ 2015 – 2020 (ảnh). Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Kim Phượng, Phó Phòng Quận Huyện Ban Tổ chức Thành uỷ; đồng chí Nguyễn Ngọc Hương Vy, kiểm tra viên Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy.

Quý I năm 2018, trên cơ sở Nghị quyết số 05-NQ/QU ngày 29/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh quận năm 2018, cấp ủy quận đã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao. Các chỉ tiêu chủ yếu trên lĩnh vực kinh tế đạt và vượt so với cùng kỳ, trong đó có một số chỉ tiêu đạt cao như doanh thu thương mại - dịch vụ ước thực hiện 67,496 tỷ đồng, đạt 25,98%, tăng 23,26%, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện 5,455 tỷ đồng, đạt 21,49% kế hoạch, tăng 8,05% so với cùng kỳ, thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 313 tỷ đồng, đạt 23% kế hoạch năm.

Lĩnh vực đầu tư công được tập trung chỉ đạo quyết liệt, nhiều công trình, dự án trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội như trụ sở Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận; nâng cấp, sửa chữa toàn diện chợ Bình Tây, đảm bảo tiến độ thi công theo kế hoạch. Đặc biệt, phạm pháp hình sự giảm 28 vụ (tỷ lệ giảm 47,46% so cùng kỳ), khám phá án đạt 74,19% (thành phố giao 71%). Hoàn thành công tác tuyển quân năm 2018 đạt chỉ tiêu thành phố giao, trong đó có 15 đảng viên, tỷ lệ 7,3%; chăm lo Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 cho nhân dân với tổng kinh phí lên đến trên 42 tỷ đồng.

Công tác tổ chức học tập, quán triệt, thảo luận các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Thành ủy được cấp ủy Quận lãnh đạo thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo thời gian quy định. Hoàn thành việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng được thực hiện đảm bảo theo chương trình, kế hoạch; việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được tăng cường.

Công tác vận động nhân dân, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, đông đảo đoàn viên, hội viên cùng các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đã hưởng ứng và tham gia các phong trào, cuộc vận động tại địa phương, đơn vị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Tân, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 6 đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quận tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ để kết quả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận đề ra đạt được rõ nét hơn. Nâng cao tỷ trọng dịch vụ các tuyến đường chuyên doanh để khai thác nguồn thu ngân sách nhà nước; lãnh đạo thi công đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm góp phần tạo bộ mặt mới cho đô thị; tạo việc làm ổn định đồng thời kéo giảm các chiều và chỉ số đo thiếu hụt về dịch vụ xã hội cơ bản đối với các hộ cận nghèo; thực hiện hiệu quả 03 chương trình trọng điểm, gồm: hỗ trợ và nâng cao chất lượng ngành dịch vụ; giảm nghèo bền vững; chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng mội trường sống; thường xuyên tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng chính trị và việc tham gia sinh hoạt chi bộ của đảng viên; chú trọng xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

Anh Hoàng

 


Số lượt người xem: 132Bản in Quay lại
Xem theo ngày: