Skip Ribbon Commands
Skip to main content
       Tháng 09 năm 2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 6 đã ký ban hành 12 quyết định khen thưởng đối với 111 tập thể và 146 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực, cụ thể như sau:   1.  Quyết định số 5059/QĐ-UBND ngày 07/09/2016 về việc khen thưởng đối với 01 tập thể, 21 cá nhân đã đạt thành tích xuất sắ...

    TIN ĐÃ ĐƯA

      Xem tiếp