Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  Qua rà soát các sáng kiến, giải pháp, cách làm hay trong công tác CCHC đang áp dụng hiệu quả tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân phường trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân ban hành Văn bản số 1119/UBND-NV chỉ đạo thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, các trường học công lập và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 14 phường chủ động hơn nữa trong việc tham khảo, áp dụn...
  Thực hiện chủ trương của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, Công ty Điện lực Bình Phú triển khai thực hiện các nội dung sau: 1. Giảm giá bán điện         - Giảm 10% giá bán lẻ điện đối với khách hàng thuộc các ngành sản xuất và kinh doanh quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 c...
    Xem nội dung chi tiết
  Thực hiện chủ trương điện tử hóa trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, đồng thời nâng cao chất lượng giải quyết các yêu cầu của người dân Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt đối với các yêu cầu về điện, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp các dịch vụ điện trực tuyến trên website chăm sóc khách hàng https://cskh.evnhcmc.vn/, trên cổng dịch vụ công trực tuyến của Ủy b...
  Nhằm đảm bảo các nguyên tắc:       - Có tính kế thừa để tạo sự gần gũi, đảm bảo đầy đủ thông tin theo quy định về hóa đơn của Bộ Tài chính.       - Đơn giản, dễ hiểu, bổ sung đẩy đủ các kênh thông tin liên hệ, cung cấp dịch vụ điện.       - Thể hiện minh bạch các thông tin, bổ sung biều đồ sản lượng điện tiêu thụ của năm trước và năm hiện tại.       - Giúp thay đổi hành vi tiêu dùng của ...