Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc NỘI QUY PHÒNG BỎ PHIẾU 1. Phải chấp hành đúng nguyên tắc, trình tự bỏ phiếu; 2. Cử tri phải xếp hàng lần lượt để thực hiện việc bỏ phiếu, ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật và phụ nữ có thai; 3. Phải giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn tại khu vực bỏ phiếu; 4. Không được vận động bầu cử tại nơi bỏ phiếu dưới bất kỳ ...
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THỂ LỆ BẦU CỬ Để thực hiện đúng quy định về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Tổ bầu cử đề nghị cử tri thực hiện đúng thể lệ bầu cử với các nội dung như sau: 1.                  Nguyên tắc, trình tự bỏ phiếu  - Việc ...
  BẢN ĐỒ CÁC ĐIỂM BẦU CỬ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6 BẢN ĐỒ CÁC ĐIỂM BẦU CỬ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 1 QUẬN 6 BẢN ĐỒ CÁC ĐIỂM BẦU CỬ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 2 QUẬN 6 BẢN ĐỒ CÁC ĐIỂM BẦU CỬ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 3 QUẬN 6 BẢN ĐỒ CÁC ĐIỂM BẦU CỬ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 4 QUẬN 6 BẢN ĐỒ CÁC ĐIỂM BẦU CỬ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 5 QUẬN 6 BẢN ĐỒ CÁC ĐIỂM BẦU CỬ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 6 QUẬN 6 BẢN ĐỒ CÁC ĐIỂM BẦU CỬ TRÊN ĐỊA B...
      Sáng 08/5/2021, UBND Quận và Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 6 đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri nữ với những ứng cử đại biểu HĐND thành phố - đơn vị số 8 (quận 6) nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Quốc Dương - Ủy viên BTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận; ông Hứa Phương Tuấn - Ủy viên thường trực Ủy ban MTTQ Việt nam quận; bà Lương...
  Sáng 7/5/2021, Ủy ban nhân dân – Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 6 tổ chức tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV do ông Nguyễn Quốc Dương – UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 6 chủ trì. Cùng dự có ông Huỳnh Minh Hùng – Phó Chủ tịch UBND quận. Tại hội nghị, cử tri được nghe giới thiệu tiểu sử và chương trình hành động của 5 ứng cử viên gồm: ...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp