Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  Nội dung chi tiết: DANH SÁCH NHỮNG TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG KHÓA X NHIỆM KỲ 2016-2021
                       Chiều ngày 27-5- 2016, Ủy ban bầu cử Quận 6 đã họp, thông qua kết quả bầu cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2016-2021. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn quận đã thành công tốt đẹp, thực hiện theo đúng quy định pháp luật, dân chủ, đảm bảo an toàn và ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.       ...
  Nội dung chi tiết: NGHỊ QUYẾT 51/NQ-UBBC
  Bài dự thi ky II:   Việc tái lập Hội đồng nhân dân tại thành phố Hồ Chí Minh nói chung và tại Quận 6 nói riêng sau 07 năm thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân (từ năm 2009) là điều cần thiết. Việc thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân ở một số địa phương đã góp phần tinh giản bộ máy hành chính đồng thời đề cao vai trò và trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, tuy nhiên mặt...
  Câu hỏi viết kỳ 1: Nếu ông/bà là ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV. Theo ông/bà, Quốc hội khóa XIV cần tập trung vào những vấn đề cốt lõi nào? Vì sao?                  Theo tôi, Quốc hội khóa XIV cần tập trung đến những vấn đề mà xã hội quan tâm như vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây là vấn đề bức xúc cần được giải quyết. Vì an toàn thực phẩm là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt, được tiếp ...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp