Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  Trung thực là đức làm người Không nên dối trá để đời cười chê Trách nhiệm chăm chỉ đam mê Vì dân phục vụ không hề gian nan Gắn bó mật thiết xóm làng Lấy dân làm gốc luận bàn đều nên Những lời Bác dạy chớ quên Việc xây dựng Đảng để lên hàng đầu Đoàn kết sức mạnh dài lâu Đồng tâm nhất trí khó nào cũng qua. Hoàng Khoa

    TIN ĐÃ ĐƯA

      Xem tiếp