Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  Bác Hồ, vị Lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam đã dành những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời cho sự nghiệp hoạt động cách mạng cao đẹp. Đối với lứa tuổi thanh niên “dời non lấp biến” Bác luôn có những lời dạy thiết thực, chân thành, dễ hiểu, dễ làm theo. Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, thanh niên nước ta hết thế hệ này đến thế hệ khác đã luôn nêu cao tinh thần yêu nước, k...
   “Đi tìm mục đích sống không có nghĩa là bạn phải rời bỏ công việc hiện tại mà bạn đang có. Đơn giản là bạn cần đóng góp nhiều tài năng hơn vào công việc của bạn và tập trung vào những việc mà bạn làm tốt nhất. Ngay từ hôm nay, hãy làm thật xuất sắc trong những việc bạn đang làm. Và cả trong cách mà bạn sống”. Đây là một trong 365 lời truyền cảm hứng từ tác giả mà tôi cảm thấy tâm đắc nhất ...
    Bạn đọc sẽ gặp trong cuốn sách này hơn bốn mươi chân dung tiêu biểu của những người nước ngoài hơn một trăm năm qua đã đến Việt Nam hoặc đã tiếp xúc với người Việt ở nước họ. Đó là những nhân vật chính trị, quân sự quan trọng mà uy quyền đã tác động rất lớn đến tiến trình lịch sử Việt Nam, gây nên những biến cố không thể nào quên. Chính những trải nghiệm thực tế đã buộc họ phải thay đổi ...
  Trung thực là đức làm người Không nên dối trá để đời cười chê Trách nhiệm chăm chỉ đam mê Vì dân phục vụ không hề gian nan Gắn bó mật thiết xóm làng Lấy dân làm gốc luận bàn đều nên Những lời Bác dạy chớ quên Việc xây dựng Đảng để lên hàng đầu Đoàn kết sức mạnh dài lâu Đồng tâm nhất trí khó nào cũng qua. Hoàng Khoa

    TIN ĐÃ ĐƯA

      Xem tiếp