Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    Bạn đọc sẽ gặp trong cuốn sách này hơn bốn mươi chân dung tiêu biểu của những người nước ngoài hơn một trăm năm qua đã đến Việt Nam hoặc đã tiếp xúc với người Việt ở nước họ. Đó là những nhân vật chính trị, quân sự quan trọng mà uy quyền đã tác động rất lớn đến tiến trình lịch sử Việt Nam, gây nên những biến cố không thể nào quên. Chính những trải nghiệm thực tế đã buộc họ phải thay đổi ...
  Trung thực là đức làm người Không nên dối trá để đời cười chê Trách nhiệm chăm chỉ đam mê Vì dân phục vụ không hề gian nan Gắn bó mật thiết xóm làng Lấy dân làm gốc luận bàn đều nên Những lời Bác dạy chớ quên Việc xây dựng Đảng để lên hàng đầu Đoàn kết sức mạnh dài lâu Đồng tâm nhất trí khó nào cũng qua. Hoàng Khoa

    TIN ĐÃ ĐƯA

      Xem tiếp