Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    Bà Trần Minh Thu – Phó Chủ tịch UBND phường 1 báo cáo tại buổi kiểm tra            Sáng 04/08/2015, đoàn công tác liên ngành do ông Đinh Ngọc Thanh – Chính trị viên BCH Quân sự quận làm trưởng đoàn đã kiểm tra phường 1 việc thực hiện chế độ chính sách theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ ...
       Thực hiện Quyết định số 1597/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ  quy định về công tác gia đình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10/8/2015, Ủy ban nhân dân Quận 6 đã ban hành Kế hoạch số 224/KH-UBND-VHTT tổ chức thực hiện theo Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày...
       Ngày 10/8/2015, Ủy ban nhân dân Quận 6 ban hành Công văn số 2534/UBND-KT về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Quận 6. Theo đó chỉ đạo Thủ trưởng các phòng, ban ngành Quận 6 quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu,...
       Đó là chương trình vận động hỗ trợ mũ bảo hiểm mà Ban An toàn giao thông Quận 6 triển khai thực hiện nhằm đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân có mong muốn góp phần nâng cao an toàn giao thông cho người dân nói chung và đặc biệt là trẻ em, qua đó nâng cao tỷ lệ người tham gia giao thông đội mũ bả...
  Nội dung chi tiết: THÔNG TƯ 92/2015/TT-BTC VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp