Skip Ribbon Commands
Skip to main content
         Ngày 08/02/2017 Sở Y Tế thành phố Hồ Chí Minh đã có Thông báo số 816/TB-SYT công bố Quyết định số 7292/QĐ-BYT ngày 13/12/2016 của Bộ Y Tế về Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y Tế kể từ ngày 1/7/2016 theo chuyên đề về điều kiện đầu tư kinh doanh​. Theo đó, các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc Sở Y Tế biết...
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ pháp chế; Ông Nguyễn Ngọc Thiện - Bộ trưởng Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký ban hành Thông tư số: 05/2016/TT-BVHTTDL bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 8 năm 2016, gồm các văn bản sau đây:   1.                  Quyết định số 704/QĐ-B...
  Hỏi:        Ba tôi là cán bộ về hưu có tham gia BHYT, vợ chồng tôi là công nhân cũng có tham gia BHYT và 02 con tôi là học sinh cũng có mua BHYT. Mẹ tôi mua BHYT tại địa phương, vậy có được giảm mức mua BHYT không?   Trả lời:        Theo Điều 12 của Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật BHYT thì ba của bạn thuộc nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, vợ chồng bạn đã được người sử dụ...

    TIN ĐÃ ĐƯA

      Xem tiếp