Skip Ribbon Commands
Skip to main content
            Thực hiện Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Thành phố về tiến độ và hiệu quả triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố. Sáng ngày 20/5/2020 Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh do bà Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát về tiến độ và hiệu quả triển khai các dự án trọng điểm trên địa...
          Chiều 18/05/2020, Quận 6 đã tiếp đoàn khảo sát của HĐND Thành phố về công tác phòng chống tệ nạn xã hội năm 2019 và 05 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn quận. Tiếp đoàn có bà Lê Thị Thanh Thảo – UVTV, Phó Chủ tịch UBND Quận chủ trì; bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Phó Ban Pháp chế HĐND Quận; ông Phạm Văn Phố - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Quận; ông Nguyễn Đăng Hưng – Phó Trưởng Công an Quận cùng...
  Ngày 18/5/2020, Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành Công văn số 1400/UBND chỉ đạo các ngành tăng cường thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Quận 6, cụ thể: Thứ nhất, đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, ngành Quận 6 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 14 phường: Tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện các quy định pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính; rà soát, cập nhật, niêm ...
    Triển lãm “Thành phố Hồ Chí Minh cùng cả nước tự tin chiến thắng đại dịch Covid –19” Xem ảnh 1 Xem ảnh 2 Triển lãm “Tích cực tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid – 19 vì một Việt Nam an toàn, khỏe mạnh” Xem ảnh 1 Xem ảnh 2 Xem ảnh 3
                        Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg  ngày 28 tháng 01 năm 2020; Công văn số 369/BYT -TT- KT của Bộ Y tế ngày 30 tháng 01 năm 2020; Công văn số 267/BTTTT - TTCS ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Chỉ đạo của Thường trực Thành ủy; Kế hoạch số 362/KH-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ứng phó...