Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    Ngày 11/10/2019, tại hội trường Ủy ban nhân dân phường 6 đã diễn ra hội nghị tuyên truyền Luật Hòa giải ở cơ sở và một số kỹ năng về hòa giải ở cơ sở. Đến tham dự có bà Huỳnh Thị Ngọc Hân – Phó trưởng Phòng Tư pháp quận 6 làm báo cáo viên (ảnh); ông Phạm Văn Phố – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 6; ông Trần Quốc Đoàn – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường 6. Cùng các ba...
                     Để duy trì, mở rộng và cải tiến việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia tại Ủy Ban nhân dân quận và 14 phường . Ngày 3 tháng 10 năm 2019, Ủy Ban nhân dân Quận 6 chính thức ban hành Quyết định số 4933/QĐ-UBND về áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đã được xây dựng theo mô hình khung của Bộ Khoa họ...
              Ngày 16/8/2019, Bộ Tài chính triển khai Thông tư số 52/2019/TT-BTC, Thông tư của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2019. Theo đó, Ủy ban nhân dân quận 6 chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quận tập trung nghiên cứu và thực hiện theo quy định tại Thông tư số 52/2019/TT-BTC ngày 16/8/2019 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 217/20...
  Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động xây dựng, từng bước đưa công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận 6 đi vào nề nếp, tiến tới chấm dứt tình trạng xây dựng không phép, sai phép, sai quy hoạch, xây dựng trên đất không được phép xây dựng. Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về xây dựng, làm thay đổi nhận thức, hành vi của ...
  Xác định, việc phổ biến tuyên truyền về Luật Bí mật nhà nước là một việc làm cần thiết và quan trọng, làm cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ tuyệt đối an toàn bí mật Nhà nước, ngày 29/8/2019, Ủy ban nhân dân Quận 6 tổ chức 02 lớp tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ Bí mật nhà nước. Đến dự có Thượng tá Lưu Thanh Long- Phó trưởng phòng PA03, Công...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp