Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  (Ảnh minh họa) Ngày 09 tháng 12 năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4305/QĐ-UBND về phê duyệt Bộ chỉ số và công cụ đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở - ban, ngành và địa phương – DDCI Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 (Chỉ số DDCI).           Ban hành kèm Quyết định là 10 chỉ số đánh giá khối địa phương và 09 chỉ số đánh giá Khối Sở - Ban, ngành, Mẫu phiếu k...
  Ngày 03 tháng 01 năm 2023, trên cơ sở Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Quận 6 về bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân Quận, Ủy ban nhân dân Quận 6 ban hành Quyết định số 02/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận hết hiệu lực toàn bộ năm 2022. Theo đó, có 03 văn bản Quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ...
  Ngày 26 tháng 12 năm 20222, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 4514/QĐ_UBND về ban hành Kế hoạch kiểm kê tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025. Kế hoạch nhằm mục tiêu công bố được các chỉ tiêu kiểm kê tài nguyên nước (lần đầu) của các lưu vực sông nội tỉnh trên địa bàn TPHCM trên cơ sở thông tin, số liệu kiểm kê được thực hiện chính xác,...
  Nhằm đảm bảo tỷ lệ bao phủ vắc xin, tạo miễn dịch bền vững phòng bệnh COVID -19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân Quận 6 ban hành Kế hoạch số 12 ngày 10 tháng 01 năm 2023 tổ chức Tháng cao điểm tiêm Vắc xin phòng Covid – 19 xuyên Tết Quý Mão năm 2023 trên địa bàn Quận 6.   Đối tượng của đợt tiêm này là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chưa tiêm hoặc tiêm chưa đ...
  Ngày 13 tháng 12 năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4335/QĐ-UBND ban hành danh mục, bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn Thành phố. Theo đó, về danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn Thành phố, cụ thể: Thủ Đức gồm các phường: An Khánh, An Lợi Đông, An Phú, Bình Chiểu, Bình Thọ, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp