Skip Ribbon Commands
Skip to main content
HỘI NGHỊ LẦN THỨ 4 (MỞ RỘNG) BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN 6 (08/01)
  Vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ quận 6 tổ chức hội nghị lần thứ 4 (mở rộng). Chủ trì hội nghị có ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; bà Lê Thị Hờ Rin - Bí thư Quận ủy. Trong năm 2020, dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội, nhưng cả hệ thống chính trị của quận và cơ sở đã nỗ lực vượt khó, ...
KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6 KHÓA X (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ) (29/12)
LĐLĐ QUẬN 6: TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VÀ TỌA ĐÀM CHUYÊN ĐỀ VỀ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2019 – LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI – BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2021. (29/12)
QUẬN 6 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI , ĐÔ THỊ VĂN MINH” VÀ SƠ KẾT 05 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHỐI HỢP GIỮA BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM, PHÒNG TN&MT QUẬN VỚI CÁC TỔ CHỨC (29/12)
TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 14 KHÓA X NHIỆM KỲ 2016 – 2021. (08/12)
TRAO QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM CÁN BỘ (08/12)
TỔ ĐẠI BIỂU HĐND QUẬN 6 TIẾP XÚC CỬ TRI PHƯỜNG 1 TRƯỚC KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN HĐND QUẬN 6 KHÓA X NHIỆM KỲ 2016 – 2021 (08/12)
HÀNH TRÌNH GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG TẠI QUÊ HƯƠNG ANH HÙNG LIỆT SỸ VÕ THỊ SÁU (08/12)
QUẬN 6 VẬN HÀNH “HỆ THỐNG TIẾP NHẬN VÀ TRẢ HỒ SƠ TỰ ĐỘNG 24/7” (26/02)
  Thực hiện Kế hoạch số 224/KH-UBND về việc xây dựng mô hình “Hệ thống tiếp nhận và trả hồ sơ tự động”, hiện nay, Hệ thống tiếp nhận và trả hồ sơ tự động 24/7 của Quận 6 đã hoàn thành, đang trong giai đoạn vận hành thử nghiêm và đã từng bước khắc phục các lỗi trong hệ thống. Đặc biệt, hệ thống đã được bổ sung thêm chức năng trả kết quả hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 qua máy. Tổng số Th...
GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ 2 NĂM 2021 (26/02)
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP, HỘ KINH DOANH CÓ CUNG ỨNG MẶT HÀNG KHẨU TRANG Y TẾ, NƯỚC RỬA TAY KHÁNG KHUẨN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6 (09/02)
QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN PHƯỜNG ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2020 (22/01)
QUẬN 6 TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH SỮA ĐỔI, BỔ SUNG HỖ TRỢ CHO NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID – 19 (12/01)
KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM HĐND QUẬN KHÓA X NHIỆM KỲ 2016 – 2021 (08/01)
HỘI LHPN QUẬN 6 TỔNG KẾT PHONG TRÀO HOẠT ĐỘNG HỘI NĂM 2020 (08/01)
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6 (08/01)