Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Công bố thủ tục hành chính 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Tổng số: 29  
Số công vănNgàyNội dungFile Đính kèm
3935/QĐ-UBND 21/10/2020 CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ, THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ, THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
tải pdf về
1568/TB-SDL 09/10/2020 THÔNG BÁO VỀ VIỆC ÁP DỤNG THỰC HIỆN QUY TRÌNH RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT ĐỐI VỚI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ DU LỊCH
tải pdf về
5392/QĐ-UBND 25/12/2019 CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG
tải pdf về
1955/QĐ-UBND 05/06/2020 CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA THANH TRA THÀNH PHỐ
tải pdf về
1737/QĐ-UBND 21/05/2020 VỀ CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
tải pdf về
1546/QĐ-UBND 11/05/2020 VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG CỦA SỞ Y TẾ
tải pdf về
1405/QĐ-UBND 27/04/2020 VỀ CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
tải pdf về
1334/QĐ-UBND 20/04/2020 VỀ CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI.
tải pdf về
1774/QĐ-UBND 02/05/2018 VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Xem word online
4108/QĐ-UBND 31/12/9999 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Xem word online
656/QĐ-UBND 19/01/2018 QUYẾT ĐỊNH VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND QUẬN 6 HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2017
tải pdf về
3697/QĐ-UBND-TP 29/06/2017 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu công ích tại UBND Quận 6
tải pdf về
1193/QĐ-UBND 11/03/2013 CÔNG BỐ BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI ÁP DỤNG TẠI UBND PHƯỜNG-XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TP
tải pdf về
1193/QĐ-UBND 11/03/2013 CÔNG BỐ BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI ÁP DỤNG TẠI UBND PHƯỜNG-XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TP
4359/QĐ-UBND 14/08/2013 CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP VÀ UBND PHƯỜNG - XÃ, THỊ TRẤN
tải pdf về
1
2
Trang tiếp theo Trang cuối