Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Công bố thủ tục hành chính 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Tổng số: 19  
Số công vănNgàyNội dungFile Đính kèm
656/QĐ-UBND 19/01/2018 QUYẾT ĐỊNH VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND QUẬN 6 HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2017
tải pdf về
3697/QĐ-UBND-TP 29/06/2017 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu công ích tại UBND Quận 6
tải pdf về
1193/QĐ-UBND 11/03/2013 CÔNG BỐ BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI ÁP DỤNG TẠI UBND PHƯỜNG-XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TP
tải pdf về
1193/QĐ-UBND 11/03/2013 CÔNG BỐ BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI ÁP DỤNG TẠI UBND PHƯỜNG-XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TP
4359/QĐ-UBND 14/08/2013 CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP VÀ UBND PHƯỜNG - XÃ, THỊ TRẤN
tải pdf về
783/QĐ-UBND 22/02/2014 CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND
tải pdf về
1714/QĐ-UBND 08/04/2014 CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP VÀ UBND PHƯỜNG - XÃ, THỊ TRẤN
tải pdf về
5304/QĐ-UBND 27/10/2014 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường - xã, thị trấn trên địa bàn TP
tải pdf về
6440/QĐ-UBND 04/12/2015 Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận - huyện trên địa bàn TPHCM
Xem word online
4226/QĐ-UBND 07/08/2013 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành về an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận - huyện, Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Xem word online
6085/QĐ-UBND 19/11/2015 Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND quận-huyện và UBND phường-xã, thị trấn trên địa bàn TPHCM
tải pdf về
4267/QĐ-UBND 26/08/2014 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND quận-huyện, UBND phường-xã, thị trấn trên địa bàn TP
tải pdf về
3847/QĐ-UBND 27/07/2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BAN DÂN TỘC ĐƯỢC CHUẨN HÓA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Xem word online
6690/TNMT-PC 06/07/2016 Công bố, thực hiện thủ tục hành chính về đất đai
Xem word online
1461/QĐ-UBND 05/04/2016 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Quy hoạch – Kiến trúc được chuẩn hóa tại TPHCM
Xem word online
1
2
Trang tiếp theo Trang cuối