Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 117  
STTTên thủ tụcLĩnh vựcHồ sơ đính kèm
1THỦ TỤC TIẾP NHẬN THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬA CHỮA, CẢI TẠO, NÂNG CẤP CÔNG TRÌNH TÍN NGƯỠNG, CÔNG TRÌNH TÔN GIÁO KHÔNG PHẢI XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Tôn giáo
Xem word online
2THỦ TỤC BỔ SUNG TÌNH HÌNH THÂN NHÂN TRONG HỒ SƠ LIỆT SĨ Người có công
Xem word online
3THỦ TỤC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP MỘT LẦN ĐỐI VỚI THÂN NHÂN NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, BẢO VỆ TÔ QUỐC VÀ LÀM NHIỆM VỤ QUỐC TẾ, NGƯỜI CÓ CÔNG GIÚP ĐỠ CÁCH MẠNG ĐÃ CHẾT Người có công
Xem word online
4TRỢ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG ĐÃ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ TRONG KHÁNG CHIẾN Người có công
Xem word online
5TRỢ CẤP MỘT LẦN ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG ĐÃ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ TRONG KHÁNG CHIẾN Người có công
Xem word online
6THỦ TỤC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI TRONG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VÀ CON CỦA HỌ Người có công
Xem word online
7THỦ TỤC GQTC MỘT LẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ THÀNH TÍCH TGKC ĐÃ ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA TTCP, BẰNG KHEN CỦA CTHĐBT HOẶC BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG, THỦ TRƯỞNG CQNB, THỦ TRƯỞNG CQ THUỘC CP, BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TW Người có công
Xem word online
8THỦ TỤC XÁC NHẬN VÀO ĐƠN ĐỀ NGHỊ DI CHUYỂN HÀI CỐT LIỆT SĨ; ĐƠN ĐỀ NGHỊ THĂM VIẾNG MỘ LIỆT SĨ Người có công
Xem word online
9THỦ TỤC ỦY QUYỀN HƯỞNG TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI Người có công
Xem word online
10THỦ TỤC GQ HƯỞNG CDUĐ ĐỐI VỚI NGƯỜI HĐKC BỊ NHIỄM CĐHH TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÓ VỢ (CHỒNG), CÓ VỢ (CHỒNG) NHƯNG KHÔNG CÓ CON HOẶC ĐÃ CÓ CON TRƯỚC KHI TGKC, SAU KHI TRỞ VỀ KHÔNG SINH THÊM CON, CÒN TRONG TLĐ (NỮ DƯỚI 55 TUỔI, NAM DƯỚI 60 TUỔI). Người có công
Xem word online
11THỦ TỤC GQ HƯỞNG CDUĐ ĐỐI VỚI NGƯỜI HĐKC BỊ NHIỄM CĐHH TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÓ VỢ (CHỒNG), CÓ VỢ (CHỒNG) NHƯNG KHÔNG CÓ CON HOẶC ĐÃ CÓ CON TRƯỚC KHI TGKC, SAU KHI TRỞ VỀ KHÔNG SINH THÊM CON, NAY ĐÃ HẾT TUỔI LAO ĐỘNG (NỮ ĐỦ 55 TUỔI, NAM ĐỦ 60 TUỔI) Người có công
Xem word online
12THỦ TỤC GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI CON ĐẺ CỦA NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC HÓA HỌC Người có công
Xem word online
13THỦ TỤC GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC HÓA HỌC Người có công
Xem word online
14THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ ĐỐI ƯU ĐÃI VỚI THÂN NHÂN LIỆT SĨ Người có công
Xem word online
15THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG Người có công
Xem word online
1
2 3 4 5 6 7 8
Trang tiếp theo Trang cuối