Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Cơ quan thực hiện:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 9  
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình Xây dựng
Xem word online
2Cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ Xây dựng
Xem word online
3Cấp Giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ Xây dựng
Xem word online
4Cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời Xây dựng
Xem word online
5Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo Xây dựng
Xem word online
6Cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới công trình (công trình không theo tuyến; công trình theo tuyến trong đô thị; công trình tín ngưỡng; công trình quảng cáo và công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động) Xây dựng
Xem word online
7Cấp lại giấy phép xây dựng Xây dựng
Xem word online
8Điều chỉnh giấy phép xây dựng Xây dựng
Xem word online
9Gia hạn giấy phép xây dựng Xây dựng
Xem word online