Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Cơ quan thực hiện:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 177  
STTTên thủ tụcLĩnh vực
1 Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện Giáo dục nghề nghiệp
Xem word online
2Bán tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị Công sản
Xem word online
3Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn
Xem word online
4Bố trí ổn định dân cư trong huyện Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn
Xem word online
5Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Giáo dục nghề nghiệp
Xem word online
6Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Hộ tịch
Xem word online
7Cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch
Xem word online
8Cấp bản sao từ sổ gốc Hộ tịch
Xem word online
9Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Giáo dục và đào tạo
Xem word online
10Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Giáo dục nghề nghiệp
Xem word online
11Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục Giáo dục và đào tạo
Xem word online
12Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Giáo dục và đào tạo
Xem word online
13Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Giáo dục và đào tạo
Xem word online
14Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Lưu thông hàng hóa trong nước
Xem word online
15Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống An toàn thực phẩm
Xem word online
16Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia đình
Xem word online
17Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia đình
Xem word online
18Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Lưu thông hàng hóa trong nước
Xem word online
19Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Chính Sách, Người Có Công
Xem word online
20Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước
Xem word online
21Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước
Xem word online
22Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng LĐTB&XH Bảo trợ xã hội
Xem word online
23Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công nghiệp tiêu dùng
Xem word online
24Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Đường bộ
Xem word online
25Cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình Xây dựng
Xem word online
26Cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ Xây dựng
Xem word online
27Cấp Giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ Xây dựng
Xem word online
28Cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời Xây dựng
Xem word online
29Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo Xây dựng
Xem word online
30Cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới công trình (công trình không theo tuyến; công trình theo tuyến trong đô thị; công trình tín ngưỡng; công trình quảng cáo và công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động) Xây dựng
Xem word online
31Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục Giáo dục và đào tạo
Xem word online
32Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (khi bị mất) Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
Xem word online
33Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của hộ kinh koanh
Xem word online
34Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia đình
Xem word online
35Cấp lại Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia đình
Xem word online
36Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Lưu thông hàng hóa trong nước
Xem word online
37Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn
Xem word online
38Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại Phát triển nông thôn
Xem word online
39Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước
Xem word online
40Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước
Xem word online
41Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công nghiệp tiêu dùng
Xem word online
42Cấp lại giấy phép xây dựng Xây dựng
Xem word online
43Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Bảo trợ xã hội
Xem word online
44Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước
Xem word online
45Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước
Xem word online
46Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công nghiệp tiêu dùng
Xem word online
47Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
Xem word online
48Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Trẻ em
Xem word online
49Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Đường bộ
Xem word online
50Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Đường bộ
Xem word online
1
2 3 4
Trang tiếp theo Trang cuối