Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 217  
STTTên thủ tụcLĩnh vựcHồ sơ đính kèm
1 THỦ TỤC CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP THCS CHO HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP BỔ TÚC THCS Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống quốc dân và các cơ sở giáo dục khác
Xem word online
2BÁN HOẶC GÓP VỐN BẰNG TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT THUÊ CỦA NHÀ NƯỚC THEO HÌNH THỨC THUÊ ĐẤT TRẢ TIỀN HẰNG NĂM Đất đai
Xem word online
3CẤP CHỨNG CHỈ QUY HOẠCH XÂY DỰNG (TRONG KHU VỰC ĐÃ CÓ QUY HOẠCH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500). Quy hoạch xây dựng
Xem word online
4CẤP ĐĂNG KÝ CHO DÒNG TU, TU VIỆN HOẶC CÁC TỔ CHỨC TU HÀNH TẬP THỂ KHÁC CÓ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG TRONG MỘT HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH Tôn giáo
Xem word online
5CẤP ĐĂNG KÝ CHO HỘI ĐOÀN TÔN GIÁO CÓ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG TRONG MỘT HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH Tôn giáo
Xem word online
6CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG An toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Xem word online
7CẤP ĐỔI SỐ NHÀ Xây dựng
Xem word online
8CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG LÂM THỦY SẢN An toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Xem word online
9CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI ĐÃ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LẦN ĐẦU Đất đai
Xem word online
10CẤP GIẤY GIỚI THIỆU ĐI THĂM VIẾNG MỘ LIỆT SĨ VÀ HỖ TRỢ THĂM VIẾNG MỘ LIỆT SĨ Chính Sách, Người Có Công
Xem word online
11CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND CẤP QUẬN - HUYỆN Quy hoạch xây dựng
Xem word online
12CẤP GIẤY PHÉP TẠM SỬ DỤNG VỈA HÈ Xây dựng
Xem word online
13CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN ĐỐI VỚI NHÀ Ở ĐÔ THỊ Xây dựng
Xem word online
14CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH TRONG ĐÔ THỊ Xây dựng
Xem word online
15CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP SỬA CHỮA, CẢI TẠO CÔNG TRÌNH Xây dựng
Xem word online
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối