Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên thủ tục

CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG HỘ KINH DOANH

Lĩnh vực

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

Nhóm

 

Cơ sở pháp lý

 

Trình tự thực hiện

 

Cách thức thực hiện

 

Thành phần và SL

 

Thời gian giải quyết

 

Đối tượng thực hiện

 

Kết quả

 

Yêu cầu và điều kiện

 

Lệ phí

 

Hồ sơ đính kèm

ItemStatus

4

ReadCounter

5

Cơ quan thực hiện

 

Attachments

4. chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.docx    
Created at 7/17/2017 2:56 PM by System Account
Last modified at 10/8/2019 9:57 AM by System Account