Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục hành chính

:

list_Thu-Tuc-Hanh-Chinh: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG LÂM THỦY SẢN DO HẾT HẠN

Tên thủ tục

CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG LÂM THỦY SẢN DO HẾT HẠN

Lĩnh vực

An toàn thực phẩm

Nhóm

 

Cơ sở pháp lý

 

Trình tự thực hiện

 

Cách thức thực hiện

 

Thành phần và SL

 

Thời gian giải quyết

 

Đối tượng thực hiện

 

Kết quả

 

Yêu cầu và điều kiện

 

Lệ phí

 

Hồ sơ đính kèm

ItemStatus

4

ReadCounter

2

Cơ quan thực hiện

 

Attachments

2. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do hết hạn.docx    
Created at 7/17/2017 2:40 PM by System Account
Last modified at 9/20/2017 12:16 PM by System Account