Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên thủ tục

CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ

Lĩnh vực

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

Nhóm

 

Cơ sở pháp lý

 

Trình tự thực hiện

 

Cách thức thực hiện

 

Thành phần và SL

 

Thời gian giải quyết

 

Đối tượng thực hiện

 

Kết quả

 

Yêu cầu và điều kiện

 

Lệ phí

 

Hồ sơ đính kèm

ItemStatus

4

ReadCounter

 

Cơ quan thực hiện

 

Attachments

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.docx    
Created at 7/17/2017 11:27 AM by System Account
Last modified at 7/17/2017 11:27 AM by System Account