Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Home > Thông tin chỉ đạo điều hành > Posts
Lịch làm việcThứ 5, Ngày 13/08/2015, 09:40

Kế hoạch công tác tuần 30 của Lãnh đạo UBND Quận 6

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN 6

Tuần 30, năm 2015 (từ ngày 20/7 – ngày 26/7/2015) 

 

 

 


Số lượt người xem: 833Bản in Quay lại
Xem theo ngày: