Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hệ thống văn bản > Văn bản pháp luật > Posts > TẬP HUẤN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI
Thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luậtThứ 4, Ngày 19/08/2015, 08:55

TẬP HUẤN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

 

 

 

 

 

     Sáng 14/7/2015, tại hội trường UBND quận đã diễn ra lớp tập huấn công tác phòng, chống tệ nạn xã hội cho cán bộ quận và 14 phường (ảnh) do ông Lê Minh Sơn – Phó Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thành phố báo cáo.

 

     Nội dung tập huấn gồm Luật Phòng chống ma túy; Nghị định 94/2010/NĐ-CP ngày 9/9/2010 của Chính phủ về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng; Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 221/2013/NĐ-CP, Nghị định số 111/2013/NĐ-CP và Đề án đưa người nghiện không có nơi cư trú ổn định vào cơ sở xã hội; Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới; Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 9/05/2014 của UBND thành phố về ban hành kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ở Việt Nam đến năm 2020 trên địa bàn thành phố; tiêu chí về xác định điểm, tụ điểm, tuyến đường phức tạp về tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn thành phố; một số tình huống thường gặp về trình tự thủ tục liên quan đến công tác xử lý người nghiện ma túy trên địa bàn; tình hình tệ nạn ma túy và công tác cai nghiện tại thành phố và quan điểm chỉ đạo về công tác cai nghiện ma túy; tình hình tệ nạn mại dâm, mua bán người và một số nhiệm vụ, giải pháp phòng chống trên địa bàn thành phố.

 

     Đồng thời, người tham gia tập huấn đã cùng trao đổi trực tiếp các vấn đề có liên quan về nội dung này trong thực tiễn.

 

Thục Uyên


Số lượt người xem: 423Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
 

 Posts

 
August 19
TẬP HUẤN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

 

 

 

 

 

     Sáng 14/7/2015, tại hội trường UBND quận đã diễn ra lớp tập huấn công tác phòng, chống tệ nạn xã hội cho cán bộ quận và 14 phường (ảnh) do ông Lê Minh Sơn – Phó Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thành phố báo cáo.

 

     Nội dung tập huấn gồm Luật Phòng chống ma túy; Nghị định 94/2010/NĐ-CP ngày 9/9/2010 của Chính phủ về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng; Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 221/2013/NĐ-CP, Nghị định số 111/2013/NĐ-CP và Đề án đưa người nghiện không có nơi cư trú ổn định vào cơ sở xã hội; Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới; Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 9/05/2014 của UBND thành phố về ban hành kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ở Việt Nam đến năm 2020 trên địa bàn thành phố; tiêu chí về xác định điểm, tụ điểm, tuyến đường phức tạp về tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn thành phố; một số tình huống thường gặp về trình tự thủ tục liên quan đến công tác xử lý người nghiện ma túy trên địa bàn; tình hình tệ nạn ma túy và công tác cai nghiện tại thành phố và quan điểm chỉ đạo về công tác cai nghiện ma túy; tình hình tệ nạn mại dâm, mua bán người và một số nhiệm vụ, giải pháp phòng chống trên địa bàn thành phố.

 

     Đồng thời, người tham gia tập huấn đã cùng trao đổi trực tiếp các vấn đề có liên quan về nội dung này trong thực tiễn.

 

Thục Uyên