Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hệ thống văn bản > Văn bản pháp luật > Posts > TỔ CHỨC PHỔ BIẾN CHẾ ĐỊNH THỪA PHÁT LẠI
Thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luậtThứ 4, Ngày 19/08/2015, 08:45

TỔ CHỨC PHỔ BIẾN CHẾ ĐỊNH THỪA PHÁT LẠI

 

 

 

 

 

     Sáng 17/7/2015, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận đã diễn ra buổi tập huấn về tổ chức phổ biến chế định thừa phát lại, ông Từ Dương Tuấn – Trưởng phòng Bỗ trợ Sở Tư pháp thành phố làm báo viên.

 

     Tại lớp tập huấn, các học viên tìm hiểu về Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính Phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung chính như thừa phát lại, văn phòng thừa phát lại, thủ tục thực hiện công việc của thừa phát lại; khiếu nại, tố cáo và kiểm sát hoạt động của thừa phát lại. Chỉ thị  số 22/2011/CT-UBND ngày 11/6/2011 của UBND thành phố về tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp và hỗ trợ cho hoạt động của thừa phát lại; tại đây đã nêu rõ vai trò, trách nhiệm và nội dung thực hiện của Sở Tư pháp, Công an thành phố, các sở ngành có liên quan, Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện.

 

 

Thục Uyên 


Số lượt người xem: 136Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
 

 Posts

 
August 19
TỔ CHỨC PHỔ BIẾN CHẾ ĐỊNH THỪA PHÁT LẠI

 

 

 

 

 

     Sáng 17/7/2015, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận đã diễn ra buổi tập huấn về tổ chức phổ biến chế định thừa phát lại, ông Từ Dương Tuấn – Trưởng phòng Bỗ trợ Sở Tư pháp thành phố làm báo viên.

 

     Tại lớp tập huấn, các học viên tìm hiểu về Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính Phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung chính như thừa phát lại, văn phòng thừa phát lại, thủ tục thực hiện công việc của thừa phát lại; khiếu nại, tố cáo và kiểm sát hoạt động của thừa phát lại. Chỉ thị  số 22/2011/CT-UBND ngày 11/6/2011 của UBND thành phố về tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp và hỗ trợ cho hoạt động của thừa phát lại; tại đây đã nêu rõ vai trò, trách nhiệm và nội dung thực hiện của Sở Tư pháp, Công an thành phố, các sở ngành có liên quan, Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện.

 

 

Thục Uyên