Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hệ thống văn bản > Văn bản pháp luật > Posts > TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 60/2014/NĐ-CP NGÀY 19/6/2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG IN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6
Thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luậtThứ 2, Ngày 17/08/2015, 14:05

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 60/2014/NĐ-CP NGÀY 19/6/2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG IN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6

 

     Nhằm tăng cường quản lý nhà nước và nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật, về điều kiện hoạt động kinh doanh đối cơ sở hoạt động in và photocopy, Ủy ban nhân dân Quận 6 ban hành Kế hoạch số 206/KH-UBND-VHTT ngày 03/7/2015 về triển khai triển khai thực hiện Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in trên địa bàn Quận 6.

 

     Theo đó, đối tượng thực hiện được áp dụng đối với các cơ sở in và cơ sở photocopy (loại hình doanh nghiệp/Cty TNHH và Hộ kinh doanh) có trụ sở hoạt động trên địa bàn Quận 6 được quy định tại điều 1 của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

 

Nội dung triển khai  cụ thể như sau:

 

     + Tổ chức tập huấn, phổ biến nội dung Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in và Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 6/3/2015 của Bộ Thông tin & Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ cho tất cả cơ sở in và photocopy trên địa bàn Quận.

 

     + Hướng dẫn thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động in (đối với cơ sở in thuộc loại phải xin phép hoạt động in) tại Sở Thông tin & Truyển thông từ nay đến trước ngày 01/11/2015 cho cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in các sản phẩm in là:

 

Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí;

 

Mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành;

 

Tem chống giả;

 

Hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền);

 

Xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật về xuất bản;

 

     + Hướng dẫn thủ tục đăng ký hoạt động in (đối với cơ sở in thuộc loại không phải xin phép hoạt động in) tại Sở Thông tin & Truyền thông từ nay đến trước ngày 01/11/2015 cho cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in các sản phẩm in là:

 

Bao bì, nhãn hàng hóa;

 

Tài liệu, giấy tờ của tổ chức, cá nhân;

 

Các sản phẩm in khác.

 

     + Hướng dẫn thủ tục khai báo hoạt động của cơ sở dịch vụ photcopy tại UBND Quận từ nay đến trước ngày 01/11/2015.

 

Thời gian thực hiện:

               

     + Từ ngày 21/5/2015 đến ngày 5/6/2015: Tiến hành khảo sát, thống kê số lượng cơ sở in và photocopy trên địa bàn Quận 6.

 

      + Từ ngày 5/6/2015 đến ngày ngày 31/7/2015: Phối hợp với Sở Thông tin & Truyền thông tổ chức tập huấn, phổ biến nội dung Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in và Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 6/3/2015 của Bộ Thông tin & Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ; phối hợp với Phòng Tài nguyên & Môi trường Quận 6 hướng dẫn về thủ tục, điều kiện thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường được quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ và Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên & Môi trường quy định về đề án bảo vệ môi trường; phối hợp với Đội QLHC về TTXH (Công an Quận 6) hướng dẫn về thủ tục, điều kiện về an ninh trật tự được quy định tại Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/20095 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh trật trự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện cho tất cả cơ sở in và photocopy trên địa bàn Quận.  

 

     + Từ ngày 01/08/2015 đến ngày 01/11/2015: Tổ chức hướng dẫn thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động in (đối với cơ sở in thuộc loại phải xin phép hoạt động in); thủ tục đăng ký hoạt động in (đối với cơ sở in thuộc loại không phải xin phép hoạt động in) tại Sở Thông tin & Truyền thông cho cơ sở in và thủ tục khai báo hoạt động của cơ sở dịch vụ photcopy tại UBND Quận. 

 

     + Kể từ ngày 1/11/2015 trở đi: Tiến hành kiểm tra các cơ sở in và photopcopy trên địa bàn Quận và xử lý vi phạm (nếu có).    

 

H.A


Số lượt người xem: 195Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
 

 Posts

 
August 17
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 60/2014/NĐ-CP  NGÀY 19/6/2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG IN  TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6

 

     Nhằm tăng cường quản lý nhà nước và nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật, về điều kiện hoạt động kinh doanh đối cơ sở hoạt động in và photocopy, Ủy ban nhân dân Quận 6 ban hành Kế hoạch số 206/KH-UBND-VHTT ngày 03/7/2015 về triển khai triển khai thực hiện Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in trên địa bàn Quận 6.

 

     Theo đó, đối tượng thực hiện được áp dụng đối với các cơ sở in và cơ sở photocopy (loại hình doanh nghiệp/Cty TNHH và Hộ kinh doanh) có trụ sở hoạt động trên địa bàn Quận 6 được quy định tại điều 1 của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

 

Nội dung triển khai  cụ thể như sau:

 

     + Tổ chức tập huấn, phổ biến nội dung Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in và Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 6/3/2015 của Bộ Thông tin & Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ cho tất cả cơ sở in và photocopy trên địa bàn Quận.

 

     + Hướng dẫn thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động in (đối với cơ sở in thuộc loại phải xin phép hoạt động in) tại Sở Thông tin & Truyển thông từ nay đến trước ngày 01/11/2015 cho cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in các sản phẩm in là:

 

Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí;

 

Mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành;

 

Tem chống giả;

 

Hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền);

 

Xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật về xuất bản;

 

     + Hướng dẫn thủ tục đăng ký hoạt động in (đối với cơ sở in thuộc loại không phải xin phép hoạt động in) tại Sở Thông tin & Truyền thông từ nay đến trước ngày 01/11/2015 cho cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in các sản phẩm in là:

 

Bao bì, nhãn hàng hóa;

 

Tài liệu, giấy tờ của tổ chức, cá nhân;

 

Các sản phẩm in khác.

 

     + Hướng dẫn thủ tục khai báo hoạt động của cơ sở dịch vụ photcopy tại UBND Quận từ nay đến trước ngày 01/11/2015.

 

Thời gian thực hiện:

               

     + Từ ngày 21/5/2015 đến ngày 5/6/2015: Tiến hành khảo sát, thống kê số lượng cơ sở in và photocopy trên địa bàn Quận 6.

 

      + Từ ngày 5/6/2015 đến ngày ngày 31/7/2015: Phối hợp với Sở Thông tin & Truyền thông tổ chức tập huấn, phổ biến nội dung Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in và Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 6/3/2015 của Bộ Thông tin & Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ; phối hợp với Phòng Tài nguyên & Môi trường Quận 6 hướng dẫn về thủ tục, điều kiện thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường được quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ và Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên & Môi trường quy định về đề án bảo vệ môi trường; phối hợp với Đội QLHC về TTXH (Công an Quận 6) hướng dẫn về thủ tục, điều kiện về an ninh trật tự được quy định tại Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/20095 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh trật trự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện cho tất cả cơ sở in và photocopy trên địa bàn Quận.  

 

     + Từ ngày 01/08/2015 đến ngày 01/11/2015: Tổ chức hướng dẫn thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động in (đối với cơ sở in thuộc loại phải xin phép hoạt động in); thủ tục đăng ký hoạt động in (đối với cơ sở in thuộc loại không phải xin phép hoạt động in) tại Sở Thông tin & Truyền thông cho cơ sở in và thủ tục khai báo hoạt động của cơ sở dịch vụ photcopy tại UBND Quận. 

 

     + Kể từ ngày 1/11/2015 trở đi: Tiến hành kiểm tra các cơ sở in và photopcopy trên địa bàn Quận và xử lý vi phạm (nếu có).    

 

H.A