Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hệ thống văn bản > Văn bản pháp luật > Posts > KẾT QUẢ CHUẨN HÓA SỔ THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP NĂM 2015 CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN
Thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luậtThứ 6, Ngày 18/12/2015, 16:00

KẾT QUẢ CHUẨN HÓA SỔ THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP NĂM 2015 CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

 

 

Qua 02 tháng triển khai thực hiện việc chuẩn hóa sổ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2015 của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn quận, Chi cục Thuế đã phối hợp với UBND 14 phường tích cực thực hiện đến ngày 15/10/2015 đã hoàn tất.

Qua chuẩn hóa đã chỉnh sửa 36.946 lỗi sai sót, lập bộ bổ sung 241 thửa đất còn sót. Trong đó, đã điều chỉnh giảm nợ đọng ảo là 730.865.329 đồng (tỷ lệ 19% so với số thuế nợ trước khi chuẩn hóa), một số phường giảm được nợ thuế cao như phường 8 giảm 262.236.245 đồng và phường 11 giảm 261.936.245 đồng; gởi 20.194 thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp lần 2 năm 2015. Qua rà soát, có 12/14 phường tỷ lệ thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt từ 80% trở lên, một số phường vượt chỉ tiêu và phường 9, 13 tỷ lệ thu còn thấp đạt dưới 80%.

HỘI THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP LẦN 2 NĂM 2015

Chi cục Thuế Quận 6 tổ chức Hội thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp lần 2 năm 2015 như sau:

- Thời gian: từ ngày 20/11/2015 đến ngày 30/11/2015.

- Địa điểm: Tại UBND 14 phường.

Số thuế thu được kết sổ trong ngày và nộp vào Kho bạc Quận 6 hoặc các điểm của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Agribank Hùng Vương tại :

- 131 Kinh Dương Vương phường 12 quận 6.

- 589 – 591 Hồng Bàng phường 2 quận 6.

- 231 Bình Phú phường 11 quận 6.

 

                                                                                                   Hà Ngân


Số lượt người xem: 285Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
 

 Posts

 
December 18
KẾT QUẢ CHUẨN HÓA SỔ THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP NĂM 2015 CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

 

 

Qua 02 tháng triển khai thực hiện việc chuẩn hóa sổ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2015 của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn quận, Chi cục Thuế đã phối hợp với UBND 14 phường tích cực thực hiện đến ngày 15/10/2015 đã hoàn tất.

Qua chuẩn hóa đã chỉnh sửa 36.946 lỗi sai sót, lập bộ bổ sung 241 thửa đất còn sót. Trong đó, đã điều chỉnh giảm nợ đọng ảo là 730.865.329 đồng (tỷ lệ 19% so với số thuế nợ trước khi chuẩn hóa), một số phường giảm được nợ thuế cao như phường 8 giảm 262.236.245 đồng và phường 11 giảm 261.936.245 đồng; gởi 20.194 thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp lần 2 năm 2015. Qua rà soát, có 12/14 phường tỷ lệ thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt từ 80% trở lên, một số phường vượt chỉ tiêu và phường 9, 13 tỷ lệ thu còn thấp đạt dưới 80%.

HỘI THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP LẦN 2 NĂM 2015

Chi cục Thuế Quận 6 tổ chức Hội thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp lần 2 năm 2015 như sau:

- Thời gian: từ ngày 20/11/2015 đến ngày 30/11/2015.

- Địa điểm: Tại UBND 14 phường.

Số thuế thu được kết sổ trong ngày và nộp vào Kho bạc Quận 6 hoặc các điểm của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Agribank Hùng Vương tại :

- 131 Kinh Dương Vương phường 12 quận 6.

- 589 – 591 Hồng Bàng phường 2 quận 6.

- 231 Bình Phú phường 11 quận 6.

 

                                                                                                   Hà Ngân