Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hệ thống văn bản > Văn bản pháp luật > Posts > BÃI BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ BHXH VÀ BHYT
Thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luậtThứ 6, Ngày 18/12/2015, 15:45

BÃI BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ BHXH VÀ BHYT

 

Thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhằm đem lại sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp khi tham gia thủ tục BHXH và BHYT, ngày 26/8/2015 BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 919/QĐ-BHXH về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/QĐ-BHXH, Quyết định số 1399/QĐ-BHXH và Quyết định số 488/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam.

Quyết định số 919/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 01/10/2015. Theo đó, bãi bỏ 11 thành phần hồ sơ liên quan đến việc giải quyết hưởng BHXH, BHYT cụ thể như sau:


          1/ Đối với Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của BHXH Việt Nam ban hành Quy định về hồ sơ, quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH thì bãi bỏ 03 thành phần hồ sơ sau:
 

- Quyết định của cấp có thẩm quyền cử đi học tập, làm việc ở nước ngoài đối với trường hợp ốm đau phải nghỉ việc trong thời gian được cử đi học tập, làm việc ở nước ngoài được quy định tại Điểm 1.4, Khoản 1 và Điểm 2.2, Khoản 2, Điều 88; 

          - Đơn của người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng con (theo mẫu số 11A-HSB) được quy định tại Tiết d, Điểm 4.2, Khoản 4, Điều 9; 

          - Đơn của NLĐ nữ sinh con hoặc đơn của NLĐ nhận nuôi con nuôi (theo mẫu số 11B-HSB) quy định tại Điểm 5.2, Khoản 5, Điều 9.


          2/ Đối với Quyết định số 1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014 của BHXH Việt Nam ban hành Quy định về tổ chức thực hiện BHYT trong khám chữa bệnh thì bãi bỏ 02 thành phần hồ sơ sau:
 

- Giấy đề nghị thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT (theo mẫu số 06/BHYT); 

          - Giấy ủy quyền hoặc giấy tờ xác nhận quyền đại diện hợp pháp cho người bệnh đối với người thanh toán hộ được quy định tại Khoản 2, Điều 16.


          3/ Đối với Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của BHXH Việt Nam ban hành Quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH thì bãi bỏ 06 thành phần hồ sơ sau:
 

          - Giấy đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận (theo mẫu số 17-CBH) trong trường hợp người hưởng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng sau kỳ chi trả, trước khi BHXH quận, huyện báo số chưa nhận về BHXH tỉnh, thành phố được quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 11 và Điểm g, Khoản 11, Điều 14; 

          - Giấy đề nghị xác nhận chữ ký (theo mẫu số 21-CBH); 

          - Giấy xác nhận đang đi học của nhà trường (theo mẫu số 22-CBH) trong trường hợp người từ đủ 15 tuổi đến đủ 18 tuổi còn đi học và nhận trợ cấp tuất hàng tháng tại Điểm h, Khoản 1, Điều 11, Khoản 8, Điều 12 và Khoản 6 Điều 14; 

          - Danh sách xác nhận người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM (theo mẫu số 24a-CBH); 

          - Giấy xác nhận người được hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM (theo mẫu số 24b-CBH);

          - Giấy đề nghị tạm ứng mai táng phí (theo mẫu số 30-CBH) trong trường hợp người hưởng chế độ BHXH hàng tháng, trợ cấp BHXH một lần chết, thân nhân đề nghị tạm ứng tại Khoản 6, Điều 16 và Khoản 4, Điều 18.


          Bên cạnh đó, Quyết định số 919/QĐ-BHXH cũng sửa đổi, bổ sung và cắt giảm một số tiêu thức trong việc giải quyết hưởng chế độ BHXH, BHYT.


                                                                                                                                           Bảo hiểm xã hội Quận 6


Số lượt người xem: 293Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
 

 Posts

 
December 18
BÃI BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ BHXH VÀ BHYT

 

Thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhằm đem lại sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp khi tham gia thủ tục BHXH và BHYT, ngày 26/8/2015 BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 919/QĐ-BHXH về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/QĐ-BHXH, Quyết định số 1399/QĐ-BHXH và Quyết định số 488/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam.

Quyết định số 919/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 01/10/2015. Theo đó, bãi bỏ 11 thành phần hồ sơ liên quan đến việc giải quyết hưởng BHXH, BHYT cụ thể như sau:


          1/ Đối với Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của BHXH Việt Nam ban hành Quy định về hồ sơ, quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH thì bãi bỏ 03 thành phần hồ sơ sau:
 

- Quyết định của cấp có thẩm quyền cử đi học tập, làm việc ở nước ngoài đối với trường hợp ốm đau phải nghỉ việc trong thời gian được cử đi học tập, làm việc ở nước ngoài được quy định tại Điểm 1.4, Khoản 1 và Điểm 2.2, Khoản 2, Điều 88; 

          - Đơn của người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng con (theo mẫu số 11A-HSB) được quy định tại Tiết d, Điểm 4.2, Khoản 4, Điều 9; 

          - Đơn của NLĐ nữ sinh con hoặc đơn của NLĐ nhận nuôi con nuôi (theo mẫu số 11B-HSB) quy định tại Điểm 5.2, Khoản 5, Điều 9.


          2/ Đối với Quyết định số 1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014 của BHXH Việt Nam ban hành Quy định về tổ chức thực hiện BHYT trong khám chữa bệnh thì bãi bỏ 02 thành phần hồ sơ sau:
 

- Giấy đề nghị thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT (theo mẫu số 06/BHYT); 

          - Giấy ủy quyền hoặc giấy tờ xác nhận quyền đại diện hợp pháp cho người bệnh đối với người thanh toán hộ được quy định tại Khoản 2, Điều 16.


          3/ Đối với Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của BHXH Việt Nam ban hành Quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH thì bãi bỏ 06 thành phần hồ sơ sau:
 

          - Giấy đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận (theo mẫu số 17-CBH) trong trường hợp người hưởng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng sau kỳ chi trả, trước khi BHXH quận, huyện báo số chưa nhận về BHXH tỉnh, thành phố được quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 11 và Điểm g, Khoản 11, Điều 14; 

          - Giấy đề nghị xác nhận chữ ký (theo mẫu số 21-CBH); 

          - Giấy xác nhận đang đi học của nhà trường (theo mẫu số 22-CBH) trong trường hợp người từ đủ 15 tuổi đến đủ 18 tuổi còn đi học và nhận trợ cấp tuất hàng tháng tại Điểm h, Khoản 1, Điều 11, Khoản 8, Điều 12 và Khoản 6 Điều 14; 

          - Danh sách xác nhận người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM (theo mẫu số 24a-CBH); 

          - Giấy xác nhận người được hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM (theo mẫu số 24b-CBH);

          - Giấy đề nghị tạm ứng mai táng phí (theo mẫu số 30-CBH) trong trường hợp người hưởng chế độ BHXH hàng tháng, trợ cấp BHXH một lần chết, thân nhân đề nghị tạm ứng tại Khoản 6, Điều 16 và Khoản 4, Điều 18.


          Bên cạnh đó, Quyết định số 919/QĐ-BHXH cũng sửa đổi, bổ sung và cắt giảm một số tiêu thức trong việc giải quyết hưởng chế độ BHXH, BHYT.


                                                                                                                                           Bảo hiểm xã hội Quận 6