Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hệ thống văn bản > Văn bản pháp luật > Posts > TỔ CHỨC CHO NHÂN DÂN THẢO LUẬN, GÓP Ý KIẾN DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI X ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ
Thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luậtThứ 6, Ngày 02/10/2015, 14:40

TỔ CHỨC CHO NHÂN DÂN THẢO LUẬN, GÓP Ý KIẾN DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI X ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ

 

     Quận ủy Quận 6 triển khai tổ chức cho nhân dân thảo luận, góp ý kiến cho dự thảo báo cáo chính trị Đại hội X Đảng bộ thành phố.

 

     Theo đó, từ ngày 15 – 30/8/2015, Đảng ủy 14 phường, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phổ biến, tuyên truyền cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi toàn văn nội dung dự thảo báo cáo chính trị Đại hội X Đảng bộ thành phố được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo SGGP, Tuổi trẻ, Người lao động, Phụ nữ, Cựu  chiến binh, Pháp luật, Công an và Đài truyền hình thành phố, Đài tiếng nói nhân dân thành phố); từ ngày 31/8 đến 15/9/2015, tổ chức hội nghị lấy kiến nhân dân theo từng khu phố, từng giới và thành viên Mặt trận và đoàn viên, hội viên đồng thời tiếp nhận thư góp ý gởi trực tiếp; tổng hợp các ý kiến góp ý chuyển về Ban Tuyên giáo Quận ủy (bằng văn bản và file) chậm nhất vào ngày 18/9/2015.

 

     Song song đó, Văn phòng Quận ủy, Ban Tuyên giáo và các ban Đảng Quận ủy cũng tiếp nhận thư góp ý của nhân dân gởi trực tiếp.

                                                                                                   

Hà Ngân


Số lượt người xem: 209Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
 

 Posts

 
October 02
TỔ CHỨC CHO NHÂN DÂN THẢO LUẬN, GÓP Ý KIẾN DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI X ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ

 

     Quận ủy Quận 6 triển khai tổ chức cho nhân dân thảo luận, góp ý kiến cho dự thảo báo cáo chính trị Đại hội X Đảng bộ thành phố.

 

     Theo đó, từ ngày 15 – 30/8/2015, Đảng ủy 14 phường, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phổ biến, tuyên truyền cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi toàn văn nội dung dự thảo báo cáo chính trị Đại hội X Đảng bộ thành phố được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo SGGP, Tuổi trẻ, Người lao động, Phụ nữ, Cựu  chiến binh, Pháp luật, Công an và Đài truyền hình thành phố, Đài tiếng nói nhân dân thành phố); từ ngày 31/8 đến 15/9/2015, tổ chức hội nghị lấy kiến nhân dân theo từng khu phố, từng giới và thành viên Mặt trận và đoàn viên, hội viên đồng thời tiếp nhận thư góp ý gởi trực tiếp; tổng hợp các ý kiến góp ý chuyển về Ban Tuyên giáo Quận ủy (bằng văn bản và file) chậm nhất vào ngày 18/9/2015.

 

     Song song đó, Văn phòng Quận ủy, Ban Tuyên giáo và các ban Đảng Quận ủy cũng tiếp nhận thư góp ý của nhân dân gởi trực tiếp.

                                                                                                   

Hà Ngân