Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hệ thống văn bản > Văn bản pháp luật > Posts > QUY ĐỊNH TĂNG MỨC XỬ PHẠT XE QUÁ TRỌNG TẢI VÀ HÀNH VI XẾP HÀNG HÓA QUÁ TẢI LÊN XE
Thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luậtThứ 4, Ngày 30/09/2015, 10:25

QUY ĐỊNH TĂNG MỨC XỬ PHẠT XE QUÁ TRỌNG TẢI VÀ HÀNH VI XẾP HÀNG HÓA QUÁ TẢI LÊN XE

 

     Nghị định số 107/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. So với Nghị định 171/2013/NĐ-CP của Chính phủ thì Nghị định 107/2014/NĐ-CP quy định tăng mức xử phạt xe quá trọng tải và hành vi xếp hàng hóa quá tải lên xe như sau:

 

     - Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng đối với cá nhân là chủ xe, từ 24.000.000 đồng đến 28.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe thực hiện hành vi giao hoặc để cho người điều khiển phương tiện chở hàng vượt trọng tải cho phép tham gia giao thông từ trên 40% đến 60% đối với xe có trọng tải dưới 5 tấn về từ trên 30% đến 50% đối với xe có trọng tải từ 5 tấn trở lên và xe xi téc chở chất lỏng.

 

     - Phạt tiền từ 14.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng đối với cá nhân là chủ xe, từ 28.000.000 đồng đến 32.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe thực hiện hành vi giao hoặc để cho người điều khiển phương tiện chở hàng vượt trọng tải cho phép tham gia giao thông từ trên 60% đến 100% đối với xe có trọng tải dưới 5 tấn, từ trên 50% đến 100% đối với xe có trọng tải từ 5 tấn trở lên và xe xi téc chở chất lỏng.

     

     - Phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với cá nhân là chủ xe, từ 32.000.000 đồng đến 36.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe để xe chở hàng vượt trọng tải cho phép tham gia giao thông trên 100%.

 

     - Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với tổ chức kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải xếp hàng hóa lên mỗi xe ô tô vượt quá trọng tải cho phép trên 40%.

 

     -  Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe chở hàng vượt trọng tải cho phép trên 100% (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) đồng thời tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe trong thời hạn 03 tháng.

B.B.T


Số lượt người xem: 196Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
 

 Posts

 
September 30
QUY ĐỊNH TĂNG MỨC XỬ PHẠT XE QUÁ TRỌNG TẢI VÀ HÀNH VI XẾP HÀNG HÓA QUÁ TẢI LÊN XE

 

     Nghị định số 107/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. So với Nghị định 171/2013/NĐ-CP của Chính phủ thì Nghị định 107/2014/NĐ-CP quy định tăng mức xử phạt xe quá trọng tải và hành vi xếp hàng hóa quá tải lên xe như sau:

 

     - Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng đối với cá nhân là chủ xe, từ 24.000.000 đồng đến 28.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe thực hiện hành vi giao hoặc để cho người điều khiển phương tiện chở hàng vượt trọng tải cho phép tham gia giao thông từ trên 40% đến 60% đối với xe có trọng tải dưới 5 tấn về từ trên 30% đến 50% đối với xe có trọng tải từ 5 tấn trở lên và xe xi téc chở chất lỏng.

 

     - Phạt tiền từ 14.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng đối với cá nhân là chủ xe, từ 28.000.000 đồng đến 32.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe thực hiện hành vi giao hoặc để cho người điều khiển phương tiện chở hàng vượt trọng tải cho phép tham gia giao thông từ trên 60% đến 100% đối với xe có trọng tải dưới 5 tấn, từ trên 50% đến 100% đối với xe có trọng tải từ 5 tấn trở lên và xe xi téc chở chất lỏng.

     

     - Phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với cá nhân là chủ xe, từ 32.000.000 đồng đến 36.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe để xe chở hàng vượt trọng tải cho phép tham gia giao thông trên 100%.

 

     - Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với tổ chức kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải xếp hàng hóa lên mỗi xe ô tô vượt quá trọng tải cho phép trên 40%.

 

     -  Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe chở hàng vượt trọng tải cho phép trên 100% (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) đồng thời tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe trong thời hạn 03 tháng.

B.B.T