Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hệ thống văn bản > Văn bản pháp luật > Posts > TẬP HUẤN BỘ LUẬT HÌNH SỰ VÀ CÁC VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN
Thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luậtThứ 4, Ngày 30/09/2015, 10:00

TẬP HUẤN BỘ LUẬT HÌNH SỰ VÀ CÁC VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN

 

     Sáng 13/08/2015, Hội Luật gia phối hợp với Công an quận tổ chức tập huấn Dự thảo Bộ Luật Hình sự và các văn bản có liên quan cho lực lượng bảo vệ dân phố 14 phường.

 

     Luật sư Phạm Thị Ngọt – Phó trưởng Ban Đào tạo – Bồi dưỡng Luật sư, Đoàn Luật sư thành phố đã thông tin những nội dung sửa đổi, bổ sung của Dự thảo Luật Hình sự năm 2015. Dự thảo đã bổ sung những quy định về hiệu lực của Bộ Luật Hình sự, các trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự; quy định định lượng tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự; phi hình sự hóa đối với tội kinh doanh trái phép, cố ý làm trái quy định Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, báo cáo sai trong quản lý kinh tế và quảng cáo gian dối; Dự thảo Luật cũng mở rộng phạm vi áp dụng hình phạt cảnh cáo, hình phạt tiền, cải tạo không giam giữ, thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tù, hình phạt tử hình, theo đó 07 tội danh không áp dụng hình phạt tử hình gồm cướp tài sản, phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia, chống mệnh lệnh, đầu hàng địch, phá hoại hòa bình, chiến tranh xâm lược, chống loài người, sản xuất, mua bán hàng giả là lương thực, thực phẩm.

 

Mỹ Hà 


Số lượt người xem: 462Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
 

 Posts

 
September 30
TẬP HUẤN BỘ LUẬT HÌNH SỰ VÀ CÁC VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN

 

     Sáng 13/08/2015, Hội Luật gia phối hợp với Công an quận tổ chức tập huấn Dự thảo Bộ Luật Hình sự và các văn bản có liên quan cho lực lượng bảo vệ dân phố 14 phường.

 

     Luật sư Phạm Thị Ngọt – Phó trưởng Ban Đào tạo – Bồi dưỡng Luật sư, Đoàn Luật sư thành phố đã thông tin những nội dung sửa đổi, bổ sung của Dự thảo Luật Hình sự năm 2015. Dự thảo đã bổ sung những quy định về hiệu lực của Bộ Luật Hình sự, các trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự; quy định định lượng tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự; phi hình sự hóa đối với tội kinh doanh trái phép, cố ý làm trái quy định Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, báo cáo sai trong quản lý kinh tế và quảng cáo gian dối; Dự thảo Luật cũng mở rộng phạm vi áp dụng hình phạt cảnh cáo, hình phạt tiền, cải tạo không giam giữ, thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tù, hình phạt tử hình, theo đó 07 tội danh không áp dụng hình phạt tử hình gồm cướp tài sản, phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia, chống mệnh lệnh, đầu hàng địch, phá hoại hòa bình, chiến tranh xâm lược, chống loài người, sản xuất, mua bán hàng giả là lương thực, thực phẩm.

 

Mỹ Hà